Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

MINISTARSTVO KULTURE
Adresa: Ulica Njegoševa bb,
81250 Cetinje, Crna Gora

MINISTAR
Prof. mr Janko Ljumović
Tel. + 382 41 232 571
Fax. + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

SEKRETAR
Igor Vučinić
Tel. +382 41 382 41 232 580
Fax. + 382 41 232 580
E-mail: igor.vucinic@mku.gov.me

KABINET MINISTRA
Šefica Kabineta
Marija Ivanišević
Tel. + 382 41 232 570
Fax. + 382 41 232 572
E-mail: marija.ivanisevic@mku.gov.me

NACIONALNA KOMISIJA ZA SARADNJU SA UNESCO
Generalna sekretarka
Milica Nikolić
Tel. + 382 41 232 570
Fax + 382 41 232 599
E-mail: milica.nikolic@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO
Generalna direktorka
Dragica Milić
Tel. + 382 41 232 560
Fax + 382 41 232 572
E-mail: dragica.milic@mku.gov.me

Dobrila Popović, samostalna savjetnica I za muzičku djelatnost i muzičko-scensko stvaralaštvo
Tel. + 382 41 232 583
Fax + 382 41 232 572
E-mail: dobrila.popovic@mku.gov.me

Dragana Živković, samostalna savjetnica I za normativnu djelatnost i prvostepeni upravni postupak
Tel. + 382 41 232 894
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dragana.zivkovic@mku.gov.me

Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II za statusna pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi i državne nagrade
Kontakt osoba za saradnju sa NVO
Tel: +382 41 232 894
Fax :: + 382 41 232 572
E-mail: dragoljub.jankovic@mku.gov.me

Boris Abramović, samostalni savjetnik II za likovnu umjetnost, dizajn i kreativne industrije
Tel: +382 41 232 583
Fax :: + 382 41 232 572
E-mail: boris.abramovic@mku.gov.me

Ilija Subotić, samostalni savjetnik III za pozorišno, filmsko i audio-vizuelno stvaralaštvo i kinematografiju
Tel. +382 41 232 583
Fax +382 41 232 572
E-mail: ilija.subotic@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA KULTURNU BAŠTINU

Generalni direktor
Aleksandar Dajković
Tel / fax. + 382 41 232 540
E-mail: aleksandar.dajkovic@mku.gov.me

Odsjek za implementaciju strategija
Šefica odsjeka
Milica Martic
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: milica.martić@mku.gov.me

Dobrila Vlahović, samostalna savjetnica I za kulturnu baštinu
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dobrila.vlahovic@mku.gov.me

Dušica Stanojević, samostalna savjetnica II za praćenje i sprovođenje propisa
Tel: +382 41 232 893
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dusica.stanojevic@mku.gov.me

Jelena Žarić, samostalna savjetnica III za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturne baštine
Tel: +382 41 232 582
Fax +382 41232572
e-mail: jelena.zaric@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA MEDIJE

Generalni direktor
Željko Rutović
Tel / fax. + 382 20 231 197
E-mail: zeljko.rutovic@mku.gov.me

Borka Vuković, samostalna savjetnica I za pravna pitanja u oblasti medija
Tel/fax. + 382 20 231 196
E-mail: borka.vukovic@mku.gov.me

Ljiljana Perović, samostalna savjetnica I za ekonomska pitanja u oblasti medija
Tel/fax. + 382 20 231 196
E-mail: ljiljana.perovic@mku.gov.me


SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
Načelnica
Milena Bošnjak
Tel/fax. + 382 41 232 582
E-mail: milena.radenovic@mku.gov.me

Marija Mrvaljević, samostalna savjetnica III za ljudske resurse
Tel/fax. + 382 41 232 582
E-mail: marija.mrvaljevic@mku.gov.me

Ratka Đurović, samostalna savjetnica I za finansije
Tel/fax + 382 41 232 581
E-mail: ratka.jovanovic@mku.gov.me

Ljiljana Vujović, samostalna referentkinja, arhivarka
Tel/fax: +382 41232582
E-mail: ljiljana.vujovic@mku.gov.me

Olivera Šaranović, samostalna referentkinja, knjigovođa
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: olivera.saranovic@mku.gov.me

Marija Uskoković, samostalna savjetnica I za javne nabavke i državne pomoći
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: marija.sibalic@mku.gov.me

Milica Vušurović, Samostalna savjetnica II za investicione, tehničke i kapitalne projekte
Tel/fax. + 382 41 232 891
E-mail: milica.vusurovic@mku.gov.me

Boško Abramović, samostalni savjetnik za informacione tehnologije
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: bosko.abramovic@mku.gov.me

Milosav Bošnjak, samostalni referent za kadrovske poslove
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: bosko.abramovic@mku.gov.me

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
Ranko Martinović, viši unutrašnji revizor
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: ranko.martinovic@mku.gov.me

Nikoleta Popivoda, mlađa unutrašnja revizorka
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: nikoleta.popivoda@mku.gov.me


UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA
Direktorica
dr Anastasija Miranović
Tel/fax. + 382 41 232 153
E-mail: anastazijam@t-com.me