Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

MINISTARSTVO KULTURE
Adresa: Ulica Njegoševa bb,
81250 Cetinje, Crna Gora
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

MINISTAR
Aleksandar Bogdanović
Tel. + 382 41 232 571
Fax. + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

Elektronska pošta
arhiva@mku.gov.me

DRŽAVNA SEKRETARKA
Sandra Đurbuzović
Tel. + 382 41 232 571
Fax. + 382 41 232 572
E-mail: sandra.djurbuzovic@mku.gov.me

DRŽAVNI SEKRETAR
Dražen Blažić
Tel. + 382 41 232 571
Fax. + 382 41 232 572
E-mail: drazen.blazic@mku.gov.me

SEKRETAR
Igor Vučinić
Tel. +382 41 382 41 232 580
Fax. + 382 41 232 580
E-mail: igor.vucinic@mku.gov.me

KABINET MINISTRA
Marija Ivanišević, šefica kabineta
Tel. + 382 41 232 570
Fax. + 382 41 232 572
E-mail: marija.ivanisevic@mku.gov.me


KANCELARIJA ZA UNESCO
Milica Nikolić, šefica - sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO
Tel. + 382 41 232 570
Fax + 382 41 232 599
E-mail: milica.nikolic@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO
Generalna direktorka
Dragica Milić
Tel. + 382 41 232 560
Fax + 382 41 232 572
E-mail: dragica.milic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA RAZVOJ DJELATNOSTI U OBLASTI KULTURNO UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA
Dobrila Popović, samostalna savjetnica I za muzičku i muzičko - scensku djelatnost
Tel. + 382 41 232 583
Fax + 382 41 232 572
E-mail: dobrila.popovic@mku.gov.me

Boris Abramović, samostalni savjetnik I za likovnu umjetnost i dizajn
Tel: +382 41 232 583
Fax :: + 382 41 232 572
E-mail: boris.abramovic@mku.gov.me

Ilija Subotić, samostalni savjetnik I za filmsku i pozorišnu djelatnost
Tel. +382 41 232 583
Fax +382 41 232 572
E-mail: ilija.subotic@mku.gov.me

Milica Dragićević, samostalna savjetnica I za kulturne politike i implementaciju razvojnih programa 
Tel. + 382 41 232 583
Fax + 382 41 232 572
E-mail: milica.dragicevic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA STATUSNA PITANJA UMJETNIKA I STRUČNJAKA I DRŽAVNE NAGRADE
Dragoljub Janković, načelnik
Tel: +382 41 232 894
Fax :: + 382 41 232 572
E-mail: dragoljub.jankovic@mku.gov.me

Dragana Živković, samostalna savjetnica I za praćenje i sprovođenje propisa i prvostepeni upravni postupak
Tel. + 382 41 232 894
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dragana.zivkovic@mku.gov.me


DIREKTORAT ZA KULTURNU BAŠTINU
Generalni direktor
Aleksandar Dajković
Tel / fax. + 382 41 232 540
E-mail: aleksandar.dajkovic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA RAZVOJ DJELATNOSTI U OBLASTI KULTURNE BAŠTINE
Milica Martic, načelnica
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: milica.martić@mku.gov.me

Dobrila Vlahović, samostalna savjetnica I za nepokretnu kulturnu baštinu
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dobrila.vlahovic@mku.gov.me

Milica Vušurović, Samostalna savjetnica I za nepokretnu kulturnu baštinu
Tel/fax. + 382 41 232 891
E-mail: milica.vusurovic@mku.gov.me

Tijana Vujović, samostalna savjetnica III za nepokretna kulturna dobra i spomen obilježja
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: tijana.vujovic@mku.gov.me

Vera Luburić, samostalna savjetnica III za pokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: vera.luburic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK I NADZOR 
Dušica Stanojević, načelnica
Tel: +382 41 232 893
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dusica.stanojevic@mku.gov.me

Vladana Prlja, samostalna savjetnica III za sprovođenje propisa i vodjenje registara i evidencija iz oblasti kulturne baštine
Tel: +382 41 232 893
Fax: +382 41 232 572
E-mail: vladana.prlja@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA MEDIJE
Generalni direktor
Željko Rutović
Tel / fax. + 382 20 231 197
E-mail: zeljko.rutovic@mku.gov.me

Borka Vuković, samostalna savjetnica I za pravna pitanja 
Tel/fax. + 382 20 231 196
E-mail: borka.vukovic@mku.gov.me

Ljiljana Perović, samostalna savjetnica I za ekonomska pitanja 
Tel/fax. + 382 20 231 196
E-mail: ljiljana.perovic@mku.gov.me

Marija Vlaović, samostalna savjetnica III za praćenje propisa
Tel/fax. + 382 20 231 196
E-mail: marija.vlaovic@mku.gov.me

Marko Popović, samostalni savjetnik III za harmonizaciju propisa
Tel/fax. + 382 20 231 196
E-mail: marko.popovic@mku.gov.me

SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE
Milena Bošnjak, načelnica
Tel/fax. + 382 41 232 582
E-mail: milena.radenovic@mku.gov.me

Marija Mrvaljević, samostalna savjetnica I za opšte poslove i ljudske resurse
Tel/fax. + 382 41 232 582
E-mail: marija.mrvaljevic@mku.gov.me

Boško Abramović, samostalni savjetnik I za informatičku tehnologiju
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: bosko.abramovic@mku.gov.me

Milosav Bošnjak, samostalni referent za kadrovske poslove
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: milosav.bosnjak@mku.gov.me

Ljiljana Vujović, samostalna referentkinja - upisničarka, arhivarka
Tel/fax: +382 41 232 582
E-mail: ljiljana.vujovic@mku.gov.me

SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

Ratka Đurović, samostalna savjetnica I za finansije
Tel/fax + 382 41 232 581
E-mail: ratka.jovanovic@mku.gov.me

Nikola Peković, samostalni savjetnik II za računovodstvo i EU sredstva
Tel/fax + 382 41 232 581
E-mail: nikola.pekovic@mku.gov.me

Marija Uskoković, samostalna savjetnica I za javne nabavke i državne pomoći
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: marija.sibalic@mku.gov.me

Olivera Šaranović, samostalna referentkinja, knjigovođa
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: olivera.saranovic@mku.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Ranko Martinović, viši unutrašnji revizor
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: ranko.martinovic@mku.gov.me

Nikoleta Popivoda, mlađa unutrašnja revizorka
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: nikoleta.popivoda@mku.gov.me

ODJELJENJE ZA MEDJUNARODNU SARADNJU

Jelena Žarić, samostalna savjetnica I za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturne baštine
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: jelena.zaric@mku.gov.me

Milena Ražnatović, samostalna savjetnica II za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva
Tel/fax. + 382 41 232 581
E-mail: milena.raznatovic@mku.gov.me

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA
Direktor
Božidar Božović
Tel/fax. + 382 41 232 153
E-mail: uzkd@t-com.me