MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Prof. mr Janko Ljumović - ministar kulture

MKU

prof. mr Janko Ljumović, rođen 24.12.1971. godine u Nikšiću. Diplomirao i magistrirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Vanredni je profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Nastavnički angažman imao je i na Fakultetu likovnih umjetnosti i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta od 2008. do 2015. godine. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija i projekata iz oblasti scenskih umjetnosti, medija, menadžmenta u kulturi i kulturne politike. Autor je, urednik i kourednik knjiga i publikacija: Crnogorske studije kulture i identiteta, Representation of Gender minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Crnogorsko narodno pozorište 1953-2013, Produkcija značenja, START-UP Creative Podgorica – Kreativne industrije Podgorice, Platforma za novo djelovanje kulture i Kultura page. U međunarodnim organizacijama bio je član odbora direktora Fondacije za otvoreno društvo – predstavništvo Crna Gora (2008-2011), Nacionalnog Nadzornog odbora Švajvarskog programa za kulturu za Srbiju i Crnu Goru (2003-2006), kao i Regonalnog odbora Švajcarskog programa za kulturu za Jugoistočnu Evopu i Ukrajinu - Pro Helvetia/SDC (2006-2007). Tokom 2015. godine studijski je boravio u SAD u okviru programa International Visitor Leadership Program.