MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

MKUMinistar kulture Aleksandar Bogdanović, biografija


Rođen je 1977. godine na Cetinju. Srednju školu pohađao je u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države, a diplomirao je na Fakultetu za menadžment u Beogradu 2000. godine, kao najbolji student u generaciji. Tokom studija bio je dobitnik brojnih akademskih nagrada i stipendija.

Radnu karijeru počeo je u Ministarstvu privrede Crne Gore, gdje je radio od 2000. do 2005. godine, kao savjetnik ministra i portparol Ministarstva. U decembru 2005. godine imenovan je za savjetnika Predsjednika Crne Gore za oblast ekonomskih odnosa, a 2009. godine stupio je na dužnost poslanika, tada najmladjeg u Skupštini Crne Gore. Bio je član Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Funkciju gradonačelnika Prijestonice Cetinje obavljao je od decembra 2010. godine.

Tokom dosadašnjeg angažmana, bio je i član Stalne grupe visokog nivoa (PHLG) i predstavnik Crne Gore u okviru Atinskog procesa. Od 2011. do 2014. bio je predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore. U decembru 2014. godine izabran je za Predsjednika Upravnog Odbora Zajednice opština Crne Gore. Od 2013. godine, predsjednik je Odbora direktora kompanije Monteput.

Iz oblasti koji se odnosi na međunarodne ekonomske odnose, multilatilateralne ekonomske i političke odnose, Proces stabilizacije i asocijacije i evropske integracije, završio je niz obuka i seminara u zemlji i inostranstvu. Specijalizaciju je obavio na Institutu za evropsku politiku u Berlinu 2003. godine, a na poziv Državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, 2004. godine učestvovao je u programu obuke portparola u Vašingtonu. Takodje, autor je i koautor na nekoliko naučno-istraživačkih projekata i stručnih radova iz oblasti finansija i ekonomskih odnosa. Od 2007. do 2011. godine, izvodio je nastavu na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetima Ekonomija javnog sektora i Javne finansije EU. Bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Beogradu, Diplomatskoj akademiji i Univerzitetu u Sofiji.

Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, među kojima i prestižna nagrada za izbor Najgradonačelnika regiona 2014. godine, na ceremoniji za izbor najmenadžera i najkompanija regiona jugoistočne i srednje Evrope. Predsjednik Italije Đorđo Napolitano odlikovao ga je Ordenom viteza italijanske zvijezde 2014. godine, kao najznačajnije priznanje koje se uručuje stranim državljanima za naročite zasluge u promociji italijanske kulture.

U maju 2017. godine, proglašen je  za počasnog građanina Majami Biča na Floridi, SAD.

Govori engleski i španski jezik.