Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za Evropske projekte saradnje

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za Evropske projekte saradnje
Datum objave: 21.09.2017 08:16 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Poziv je namijenjen institucijama i organizacijama koje su kao pravna lica najmanje dvije godine aktivni u kulturnom i kreativnom sektoru. Fizička lica ne mogu učestvovati na ovom konkursu. Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa:

- promocija transnacionalne mobilnosti umjetnika i profesionalaca i jačanje njihovih kapaciteta za saradnju na međunarodnom nivou;

- podrška razvoju publike kako bi se povećalo interesovanje i olakšao pristup evropskim kulturnim i umjetničkim djelima i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini i poboljšanje pristupa kulturi manje zastupljenih grupa;

- pospješivanje izgradnje kapaciteta kroz inovativne pristupe stvaralaštvu i razvoju novih modela upravljanja i marketinga u oblasti kulture;

- pospješivanje interkulturnog dijaloga, promocija zajedničkih EU vrijednosti, razumijevanja i poštovanja ostalih kultura, uz podršku socijalnoj inkluziji migranata i izbjeglica.

Konkurs je otvoren za neprofitne projekte koji traju najviše 48 mjeseci, a prijave se vrše za jednu od dvije kategorije:

- manji projekti saradnje (traženi iznos granta nije veći od 200.000 eura, što predstavlja 60% prihvatljivog budžeta; projekat podrazumijeva glavnog partnera i dva projektna partnera);

- veći projekti saradnje (traženi iznos granta nije veći od 2.000.000 eura, što je 50% ukupnog budžeta; projekat podrazumijeva lidera i pet projektnih partnera).

Rok za dostavljanje prijedloga je 18.01.2018. godine u 12 časova.

Više informacija o konkursu možete pronaći u pozivu i vodiću  za evropske projekte saradnje.

Poseban dio ovogodišnjeg konkursa jeste poziv za dostavljanje projekata kojima se obilježava Evropska godina kulturne baštine (2018).

Osnovni cilj ovog poziva jeste promocija evropskog kulturnog nasljeđa kao zajedničkog resursa, podizanje svijesti o zajedničkoj istoriji, vrijednostima i osjećaju pipadnosti zajedničkom evropskom prostoru. Poseban prioritet predstavlja i promocija kulturnog nasljeđa kao izvora inspiracije za savremeno umjetničko stvaralaštvo i jačanje interakcije između sektora kulturne baštine i ostalih kulturnih i kreativnih sektora.

Pravo učešća imaju pravna lica koja su najmanje dvije godine aktivna u kulturnom i kreativnom sektoru, a lideri projekta ne mogu biti::

- institucije visokog obrazovanja (uključujući i univerzitete) i povezane istraživačke fondacije, asocijacije i organizacije;
- organizacije i asocijacije iz oblasti turizma.

Prihvatljivi su neprofitni projekti maksimalnog trajanja od 24 mjeseca, za koje se može tražiti grant u iznosu do 200.000 eura (60% prihvatljivog budžeta), koji podrazumijevaju lidera i najmanje dva projektna partnera.

Prihvatljive su aktivnosti koje u fokusu imaju odnos između kulturnog nasljeđa (materijalnog, nematerijalnog i digitalnog) i ostalih oblasti kulture i kreativnog sektora.

Nijesu prihvatljive sljedeće aktivnosti:

- aktivnosti iz oblasti istraživanja i turizma vezane za kulturno nasljeđe;
- ankete;

- konferencije, izložbe i radionice kao osnovne aktivnosti pojekta (ovakve aktivnosti svakako mogu biti dio projekta, posebno dio komunikacione i diseminacione strategije).

Rok za dostavljanje aplikacija je 22.11.2017. godine u 12 časova.

Više informacija o konkursu za obilježavanje Evropske godine kulturne baštine možete pronaći u pozivu i vodiču za dostavljanje prijedloga.

Za sve nedoumice i pomoć pri apliciranju možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu u Ministarstvu kulture na email adresu milena.raznatovic@mku.gov.me