Manja slova Veća slova RSS
U ovoj rubrici objavljuju se sadržaji koji se odnose na sprovođenje javnih rasprava u pripremi zakona i strategija, koje je regulisano UREDBOM o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18).MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Javne rasprave

28.05.2020.

JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar

Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA TVRĐAVA “BESAC” VIRPAZAR, OPŠTINA BAR i upućuje JAVNI POZIV

08.05.2020.

JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor

Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA “ZADUŽBINA LJUBATOVIĆA” OPŠTINA KOTOR i upućuje JAVNI POZIV

27.04.2020.

Spisak strategija za javnu raspravu u 2020. godini

Na osnovu člana 11 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture objavljuje

26.03.2020.

Izvještaj o sprovedenom konsultovanju zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica

Izvještaj o sprovedenom konsultovanju zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica, možete preuzeti ovdje.

09.03.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica

Ministarstvo kulture u saradnji sa partnerima objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovanje javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača". Osnovna ideja konsultovanja zainteresovane javnosti je uključivanje svih stejkholdera u cjelokupan proces, od samog početka kreiranja ideje i izrade tehničke dokumentacije revitalizacije nekadašnje „Tamnice Jusovača“, naročito u pogledu definisanja buduće namjene kompleksa i programsko-produkcionih cjelina.

02.03.2020.

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu plana davanja koncesija za valorizaciju kulturnih dobara za 2020. godinu

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu plana davanja koncesija za valorizaciju kulturnih dobara za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

20.11.2019.

Javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara za 2020. godinu

Ministarstvo kulture u skladu sa članom 7 stav 2 Zakon o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu NACRT PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA VALORIZACIJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ZA 2020. GODINU i upućuje JAVNI POZIV

09.10.2019.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi - Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 25. juna 2019. godine do 4. avgusta 2019. godine (40 dana)

01.07.2019.

OBAVJEŠTENJE

Shodno objavljenom javnom pozivu za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama od 25. juna 2019. godine, Ministartsvo kulture objavljuje da će se okrugli sto o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama održati 30.jula 2019. godine u sali hotela Podgorica sa početkom u 10:00 časova.

25.06.2019.

Objavljen javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture objavljuje javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama...