Manja slova Veća slova RSS
U ovoj rubrici objavljuju se sadržaji koji se odnose na sprovođenje javnih rasprava u pripremi zakona i strategija, koje je regulisano UREDBOM o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18).MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Javne rasprave

26.03.2020.

Izvještaj o sprovedenom konsultovanju zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica

Izvještaj o sprovedenom konsultovanju zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica, možete preuzeti ovdje.

09.03.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica

Ministarstvo kulture u saradnji sa partnerima objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovanje javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača". Osnovna ideja konsultovanja zainteresovane javnosti je uključivanje svih stejkholdera u cjelokupan proces, od samog početka kreiranja ideje i izrade tehničke dokumentacije revitalizacije nekadašnje „Tamnice Jusovača“, naročito u pogledu definisanja buduće namjene kompleksa i programsko-produkcionih cjelina.

02.03.2020.

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu plana davanja koncesija za valorizaciju kulturnih dobara za 2020. godinu

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu plana davanja koncesija za valorizaciju kulturnih dobara za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

20.11.2019.

Javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara za 2020. godinu

Ministarstvo kulture u skladu sa članom 7 stav 2 Zakon o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu NACRT PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA VALORIZACIJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ZA 2020. GODINU i upućuje JAVNI POZIV

09.10.2019.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi - Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 25. juna 2019. godine do 4. avgusta 2019. godine (40 dana)

01.07.2019.

OBAVJEŠTENJE

Shodno objavljenom javnom pozivu za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama od 25. juna 2019. godine, Ministartsvo kulture objavljuje da će se okrugli sto o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama održati 30.jula 2019. godine u sali hotela Podgorica sa početkom u 10:00 časova.

25.06.2019.

Objavljen javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture objavljuje javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama...

03.01.2019.

J A V N I P O Z I V za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore

na način da sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: filip.obadovic@mku.gov.me.

03.01.2019.

JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o medijima

na način da sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: marija.vlaovic@mku.gov.me.

24.12.2018.

Izvještaj o Javnim konsultacijama za izradu Nacrta zakona o elektronskim medijima

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladninih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture je objavilo poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Nacrta zakona o elektronskim medijima. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, 30.11.2018. godine. Uz javni poziv, na internet stranici Ministarstva objavljen je kontakt za dostavljanje primjedbi i sugestija.