Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.
Datum objave: 28.08.2017 08:13 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore raspisuje međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Logotip programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020, kao zaštitni znak projekata i različitih projektnih aktivnosti unutar Programa, treba da predstavlja originalno rješenje koje odražava osnovne ciljeve Programa, čiji je detaljan opis sastavni dio ovog konkursa.

Konkursni materijal:

Zainteresovani autori/autorke u obavezi su da, u koverti na čijoj poleđini je istaknuta samo šifra, dostave:

1. Rješenje logotipa koje podrazumijeva ispis riječi na crnogorskom i engleskom jeziku Kreativna Crna Gora i Creative Montenegro, odštampano na A4 formatu papira, potpisano šifrom u donjem desnom uglu svake tražene varijante logotipa, kao i informacije, u lijevom uglu, koje izražavaju CMYK vrijednosti svake zadate boje.
a) U boji.
b) Apliciran logotip u boji na crtežu koverte, memoranduma i plakata, kao i na drugim promo materijalima po izboru autora/autorki.
c) Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ logotipa).

2. Prijdeloge snimljene na CD-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku, tj. kao AI, PSD, TIFF i JPG format u rezoluciji 300 dpi, CMYK , RGB i Pantone skali, te u formatu PNG u rezoluciji 72 dpi, za onlajn prezentaciju.

3. Pismo (font) logotipa.

4. Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na CD-u. Knjiga treba da sadrži primjenu logotipa na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, plakat ...), prikaz pozicioniranja logotipa na promotivnim materijalima (indor i autdor varijante) u dozvoljenim kao i nedozvoljenim primjenama.

5. Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu (do 500 riječi).

6. Zatvorenu kovertu na kojoj je naznačeno „Podaci o autoru“ koja sadrži ime i prezime autora/autorke ili autorskog tima, šifru pod kojom se prijavljuje na konkurs, JMB ili PIB, adresu, kontakt telefon, i-mejl, broj žiro računa i naziv banke.

7. Zatvorenu kovertu sa natpisom „Izjava autora“ u kojoj je potpisana izjava da je prijedlog originalno autorsko djelo.

Kriterijumi selekcije:

- Usklađenost sa konceptom i ciljevima Programa,
- Originalnost i inovativnost,
- Umjetnički kvalitet,
- Primjenjivost u kontekstu promocije Programa.

Za konkursnu selekciju zadužen je stručni žiri. Ministarsvo kulture ima pravo da prije konačne selekcije ponuđenih rješenja, u odnosu na sugestije konkursnog žirija, autoru/autorki ili autorskom timu predloži izmjene konkursnog rada. Ukoliko ne bude prijavljenih rješenja koja u potpunosti odgovaraju zadatim kriterijumima selekcije, stručni žiri ima pravo da ne odobri nijedno rješenje i da predloži ponavljanje konkursa.

Učešće:

Konkurs je međunarodnog karaktera. Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica iz Crne Gore, kao i autori/autorke ili autorski timovi iz drugih država. Kandidati mogu prijaviti na konkurs više prijedloga, kao posebne prijave koje moraju imati različite šifre. Predajom rješenja na konkurs, svaki autor/autorka prihvata propozicije ovog konkursa.

Prijave na konkurs ne vraćaju se autorima.

Nagrada i autorska prava:

Prva i jedina nagrada iznosi 3000 €. Autor/autorka nagrađenog rješenja u obavezi je da, nakon konsultacija sa
Ministarstvom kulture i eventualnih prilagođavanja konkursnog rješenja, dostavi Ministarstvu odabrano rješenje u vektorskom i rasterskom formatu, kao i odštampanu knjigu grafičkih standarda. Sa autorom/autorkom selektovanog rješenja biće potpisan ugovor kojim se bliže definišu obaveze strana potpisnica, a nagrada se uplaćuje na osnovu potpisanog ugovora.

Rok za dostavljanje prijava je 10. oktobar 2017. godine.

Kompletan konkursni materijal dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj je istaknuto:

Ministarstvo kulture

Konkurs za logotip programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020

Ul. Njegoševa
81250 Cetinje
Crna Gora

Ciljevi Programa:

Program je koncipiran kao intersketorska platforma Vlade Crne Gore čiji su ciljevi: valorizacija državnog i kulturnog identiteta Države; prezentacija multikulturnog konteksta Crne Gore; kreiranje strategije brendiranja Države; komunikacija sa domaćom i međunarodnom javnošću; razvoj linija podrške za kreativni sektor; produkcija sadržaja i narativa u funkciji promocije Države; podrška naučno-istraživačkim i umjetničkim projektima u polju kulturnih studija, kulturne istorije, kulturne geografije i umjetničke produkcije; inovativna i savremena prezentacija crnogorskog kulturnog nasljeđa; kulturna razmjena i diseminacija projekata nastalih u okviru programa na međunarodnom planu; jačanje sektora kreativnih industrija u Crnoj Gori, kroz intersektorsku saradnju i politiku Vlade Crne Gore; proaktivna participacija i uključenost javnosti.

Osnovno polazište Programa predstavlja mapa kulturne istorije Crne Gore, koja prezentuje različite kulturne i civilizacijske slojeve na tlu Crne Gore i pokreće na stvaralački dijalog, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti, sa akterima multikulturne zajednice na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Program unutar ključnih cjelina kreira specifične projekte i sadržaje koji nose zaštitni znak Kreativna Crna Gora / Creative Montenegro.