Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Usvojen Akcioni plan za implementaciju programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija

Ministar Bogdanović: U dostizanju evropskih standarda neophodno je posebnu pažnju posvetiti integracijama na polju kulture

Ministar Bogdanović: U dostizanju evropskih standarda neophodno je posebnu pažnju posvetiti integracijama na polju kulture
Datum objave: 29.03.2018 17:11 | Autor: mku

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore donijela je na današnjoj sjednici Akcioni plan za sprovođenje Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020 za 2018. godinu, s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu.

Akcioni plan je predstavio ministar kulture Aleksandar Bogdanović koji je istakao: "Ono što posebno obilježava savremene društveno-političke tendencije Crne Gore, predstavljaju integrativni procesi koji se odvijaju na političkom, ekonomskom i kulturnom planu. U okviru strategije usklađivanja i dostizanja evropskih standarda, neophodno je posebnu pažnju posvetiti integracijama na polju kulture, kao prostoru koji definiše i čuva identitetske osobenosti jednog prostora. Zbog važnosti i kompleksnosti ovog procesa, Vlada Crne Gore je sredinom prošle godine, na predlog Ministarstva kulture, donijela Program Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija, kao intersektorsku platformu koja integriše različite aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju i razvoju kulturnog i državnog identiteta."

Ministar je saopštio da je Akcionim planom za 2018. godinu planirana realizacija 9 projekata koji na različite načine doprinose savremenoj revitalizaciji jedinstvenih i prepoznatljivih vrijednosti Crne Gore, bitnih za utemeljenje i promociju njenog kulturnog i državnog identiteta.

U ovoj godini realizovaće se projekat "Oktoih Tempus", koji referira na Štampariju Crnojevića i Oktoih prvoglasnik. "Ova vrsta kulturnog nasljeđa, iako od izuzetnog značaja za crnogorski državni i kulturni kontekst, nije u potrebnoj mjeri valorizovana. Kroz četiri segmenta ovog projekta, koji se odnose na: konferenciju posvećenu Štampariji Crnojevića; radionice savremene grafike; štampu umjetničkih grafika po uzoru na motive tradicionalnog štamparstva i prezentaciju, obezbjeđuje se inovativna i savremena promocija kulturnog nasljeđa, ukazuje na značaj Štamparije Crnojevića za crnogorsku kulturu i džavni identitet i održivi model valorizacije kulturne baštine," istakao je ministar Bogdanović.

Najavljeno je štampanje trećeg kola Nove luče, izrada Leksikona likovnih umjetnika Crne Gore, u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti, kao i početak realizacije projekta "MontenegroArtLines Visitor Program", platforme za novi i sistematičan plan posjeta i boravka inostranih umjetnika, čiji će zadatak biti da produkcijom svojih radova i različitih medijskih sadržaja, međunarodnoj javnosti predstave savremenu sliku identiteta Crne Gore i njenog kulturno-istorijskog nasljeđa.

U ovoj godini će se štampati i publikacija "Crna Gora: Filmska destinacija" koja integriše priču o Crnoj Gori kao filmskom brendu i filmskoj destinaciji.

Ministar Bogdanović se osvrnuo i na projekte čija je realizacija započela tokom prethodne godine: „Tokom 2017. godine pokrenut je djelimično realizovan projekat ‚Agro- Dizajn‘ kao jedan od projekata kojima se doprinosi promociji Crne Gore kao specifične kulinarske destinacije… Treba spomenuti saradnju sa međunarodnom fondacijom Konrad Adenauer, sa kojom je organizovana konferencija ‚Politike državnog i kulturnog identiteta‘ u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa. U 2017. godini započela je realizacija jednog broja višegodišnjih projekata, na kojima će se raditi tokom ove, kao i naredne godine“.

"Očekujemo da će se realizacijom projekata sadržanih u Programu Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija na najbolji način ostvariti postavljeni ciljevi i efekti, odnosno jačanje i građenje identiteta zajednice kroz kulturu i umjetnost," zaključio je Ministar.