Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА

Датум објаве: 18.01.2016 11:23 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, бр. 7/12), Министарство културе упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Невладиним организацијама за предлагање кандидата за члана Радне групе за израду Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама.

Невладине организације у Радној групи имају једног представника.

Право предлагања кандидата за члана Радне Групе имају невладине организације чија је област интересовања и дјеловања слободан приступ информацијама.

Предмет измјена је усаглашавање Закона о слободном приступу информацијама са Директивом 2003/98/ЕЗ о поновној употреби информација јавног сектора и Директивом 2013/37/ЕУ о измјени Директиве 2003/98/ЕЗ о поновној употреби информација јавног сектора.

Невладина организација може предложити кандидата за члана Радне групе ако испуњава сљедеће критеријуме:

- уписана је у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком Радне групе;
- у претходној години је реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком Радне групе;
- предала је пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Невладина организација је дужна да, уз приједлог кандидата за члана Радне групе, достави:

- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком Радне групе;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Као кандидат за члана Радне групе може бити предложено лице које:
- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство у вези са задатком Радне групе;
- није члан органа политичких партија, главних одбора, извршних одбора, предсједништава и сл., јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник;

Невладине организације су дужне да за предложеног кандидата предају:

- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана Радне групе;
- биографију кандидата, са подацима о искуству у вези са задатком Радне групе;
- изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана Радне групе.

Рок за достављање приједлога је осам дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање кандидата врши се на прописаном обрасцу, који се може преузети са wеб странице www.министарствокултуре.гов.ме, на којој је објављен и овај позив.

Прописани образац за предлагање кандидата са потребним прилозима, доставља се у просторијама Министарства, радним данима од 9 до 17 часова на адресу:

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ
Министарство културе
Његошева бб
81 250 Цетиње


са напоменом: Предлагање кандидата за члана Радне групе за израду текста Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама.

Министарство ће, у року од три дана од истека рока за достављање приједлога, на интернет страници www.министарствокултуре.гов.ме објавити листу кандидата који су предложени за чланове Радне групе, са називима невладиних организација које су га предложиле.

Министар културе ће у року од пет дана од објаве листе кандидата који су предложени за члана Радне групе, изабрати оног кандидата за кога је достављено највише приједлога невладиних организација.

Приједлог кандидата за члана Радне групе биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за члана Радне групе, могу се доставити електронским путем, на адресу: ирена.јовановиц@мку.гов.ме.