Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Јавни позив НВО које дјелују у областима културе и умјетности за предлагање кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама

Датум објаве: 06.02.2018 13:19 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација ("Службени лист ЦГ", број 7/12), а у вези са чланом 32б став 3 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министарство културе упућује


ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама које дјелују у областима културе и умјетности
за предлагање кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијамаНа основу члана 32б Закона о невладиним организацијама, Министарство културе образује Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама на јавном конкурсу (у даљем тексту: Комисија). Сходно Закону, Комисију ће чинити предсједник и два члана, од којих су предсједник и један члан државни службеници Министарства културе, а други члан представник невладиних организација које дјелују у областима културе и/или умјетности.

Невладине организације могу имати једног представника у Комисији.
За члана Комисије невладина организација може да предложи само једног кандидата.
Изрази који се у овом јавном позиву користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају исте изразе у женском роду.

Услови за невладине организације

Невладина организација може да предложи кандидата за члана Комисије ако:
- је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима културе и умјетности;
- је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у области културе и/или умјетности;
- је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Услови за кандидате

Кандидат невладине организације за члана Комисије може бити лице које:
- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство у реализацији пројеката у областима културе и умјетности;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се прилаже уз предлог кандидата за члана Комисије

Невладина организација, уз предлог кандидата за члана Комисије, доставља:
- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у областима културе и/или
умјетности;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана Комисије;
- биографију кандидата, са подацима о искуству у области културе и/или умјетности;
- изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана Комисије.

Рок и начин предаје предлога

Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања јавног позива.
Предлози кандидата са потребним прилозима достављају се на адресу: Министарство културе, Његошева бб, 81250 Цетиње, са напоменом: Предлагање кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.
Предлог кандидата за члана Комисије биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Министарство културе ће, у року од три дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници www.мку.гов.ме објавити листу кандидата који су предложени за члана Комисије, са називима невладиних организација које су их предложиле.
За члана Комисије министар културе ће, у року од пет дана од објављивања листе кандидата, изабрати оног кандидата за кога је достављено највише предлога невладиних организација.

Надлежности и задаци Комисије

У складу са Законом о невладиним организацијама, надлежности и задаци Комисије су сљедећи:
- објављује јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, на интернет страници министарства и порталу е-управе;
- објављује обавјештење о јавном конкурсу у једном штампаном медију;
- објављује листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију;
- утврђује ранг листу пројеката, односно програма који су бодовани од стране независних процјењивача;
- одлучује о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, односно доноси одлуку о расподјели средстава;
- тражи изјашњење од невладине организације о томе да ли са мање додијељених средстава може реализовати пројекат, односно програм, у случају кад пројекат, односно програм невладине организације не може бити финансиран у износу средстава који је наведен у пријави;
- доставља учесницима конкурса и на интернет страници министарства и порталу е-управе објављује одлуку о расподјели средстава;
- закључује са невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројекта, односно програма уговор о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма за који су додијељена средства;
- прати успјешност реализације пројеката, односно програма за чије финансирање су додијељена средства;
- сачињава извјештај о финансирању пројеката и програма невладиних организација.
Комисија престаје са радом након реализације, односно истека рока за реализацију пројеката, односно програма који су обухваћени одлуком о расподјели средстава.