Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Održan konsultativni sastanak s NVO o Nacrtu sektorske analize

Održan konsultativni sastanak s NVO o Nacrtu sektorske analize
Datum objave: 26.07.2018 13:14 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicuNa osnovu javnog poziva zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima kulture i umjetnosti, u 2019. godini, u Ministarstvu kulture, 25. jula 2018. godine, održan je konsultativni sastanak s predstavnicima nevladinih organizacija.

Na sastanku je predstavljen Nacrt sektorske analize kojim su prepoznate dvije prioritetne potrebe čijoj realizaciji mogu doprinijeti projekti nevladinih organizacija, i to: potreba sprovođenja istraživačkih projekata o stanju, potrebama i uslovima za razvoj nezavisne kulturne scene, i potreba za većom i raznovrsnijom produkcijom kulturno-umjetničkih djela i projekata u oblasti kulturne baštine. Takođe, ukazano je na tri ključna strateška cilja, utvrđena Programom razvoja kulture 2016–2020, koja su u direktnoj vezi s identifikovanim problemima u sferi kulture: unapređenje djelatnosti kulture - strateško planiranje u kulturi; zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza; ravnomjeran razvoj kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Pored toga, detaljno je objašnjena procedura programiranja prioritetnih oblasti i iznosa sredstava, odnosno svrha sačinjavanja sektorske analize i uloga Ministarstva kulture, kao i Ministarstva javne uprave u vezi s primjenom novog modela finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta.

Predstavnici nevladinih organizacija izrazili su zadovoljstvo kvalitetom i sveobuhvatnošću dokumenta, a iznijeli su i određene predloge kako bi se dodatno akcentovali pojedini segmenti analize ili uvrstile nove pojedinosti, među kojima su: afirmacija mladih, žena, kulturno-umjetničkih društava i festivala, organizacija iz sjevernog regiona Crne Gore, jačanje kapaciteta nevladinih organizacija. Svi iznijeti predlozi biće razmotreni i unijeti u izvještaj o obavljenom konsultovanju.

Konsultatcije o Nacrtu sektorske analize, pored organizovanog konsultativnog sastanka, obavljaju se i elektronskim putem, na način da se predlozi, komentari i sugestije nevladinih organizacija na navedeni dokument dostave do 27. jula 2018. u 13h na adresu vera.luburic@mku.gov.me