Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

На основ учлана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство културе објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА

Датум објаве: 07.12.2018 14:27 | Аутор: МКУ

Испис Штампај страницуОвим законом ће се у складу са Директивом о измјени директиве о аудио визуелним медијским услугама 2010/13/ЕУ усвојеном у Европском парламенту 02. октобра 2018.године, коју су чланице ЕУ и земље приступнице дужне имплементирати у своје законодавство, додатно уредити питање пружања аудио визуелних медијских услуга у Црној Гори. Такође, овим законом у сврху конзистентности и цјеловитости сета медијских закона извршиће се усаглашавање са рјешењима из Закона о медијима.

С тим у вези, Министарство културе, као надлежни орган, образује радон тијело са задатком да изради текст предлога наведеног акта. Тим поводом позивају се невладине организације које се у свом дјеловању баве питањима електронских медија у Црној Гори да предложе представника за члана радног тијела који има искуство у вези са наведеним питањима.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: један

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуте има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радон тијело;
- да се не налази у Регистру казнене евиденције;
- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује раднотијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавне функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радон тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавне функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографија представника невладине организације у рандом тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавне функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на прописаном обрасцу у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива,

у Министарству културе, радним данима од 7 до 15 часова,

или поштом на адресу: Његошева бб, 81 250 Цетиње,

у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у рандом тијелу за израду Предлога закона о електронским медијима.

Прописани образац можете преузети овдје.