Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

КРЕАТИВНА ЕВРОПА: Конкурс за подршку европских платформи

КРЕАТИВНА ЕВРОПА: Конкурс за подршку европских платформи
Датум објаве: 05.12.2014 13:16 | Аутор: мку

Испис Штампај страницу


У оквиру програма ЕУ Креативна Европа – потпрограм Култура, отворен је конкурс за финансирање европских платформи у 2015. години. Кроз овај конкурс подржавају се нови таленти и стимулише се транснационална мобилност културних актера и кружење дјела, како би се увећао престиж и видљивост умјетника и стваралаца који су посвећени мисији и политикама европског програмирања, кроз активности комуникације и брендирања, и, уколико је прикладно, стварање европске ознаке квалитета.

Организације културних и креативних сектора које, кроз активности европског програмирања, представљају европске ствараоце са посебним фокусом на нове таленте, имаће прилику да кроз овај конкурс остваре финансијску подршку успостављајући сарадњу у оквиру платформи и на тај начин увећају визибилитет своје умјетничке мисије и заједнички раде на развоју публике.

Европска платформа дефинисана је тако да обухвата координационо тијело које осмишљава и спроводи заједничке активности и најмање 10 европских организација културе које су чланице платформе. Координационо тијело развија радни програм који обухвата заједничке културне и друштвене вриједности, умјетничке приоритете и активности, на основу кога ће бити развијен скуп критеријума за селекцију чланица и у складу са којим  чланице платформе треба да се управљају током трајања пројекта платформе.

Платформе треба да се усмјеравају на сљедеће приоритете:

-          Промоцију мобилности и видљивости стваралаца и умјетника, посебно нових талената и умјетника који још увијек нису међународно препознати;

-          Подстицање програмирања културних и умјетничких активности на европском нивоу, кроз организовање међународних турнеја, манифестација, изложби и фестивала итд, како би се публикама олакшао приступ наднационалним европским културним дјелима;

-          Спровођење комуникационе стратегије и стратегије брендирања, укључујући, када је прикладно, развој европске ознаке квалитета (или еквивалентне активности кроз коју се развија препознатљивост пројекта) како би се идентификовали и промовисали чланови платформе који су показали изузетну професионалну преданост циљевима платформе са једне стране, и циљевима програма Креативна Европа са друге стране;

-          Допринос већем развоју публике кроз интензивну и иновативну употребу информационих и комуникационих технологија;

-          Осигуравање видљивости европских вриједности и различитих култура, на тај начин подстичући познавање мисије и политика Европске Уније.

У 2015. години, овај конкурс ће се имплементирати кроз склапање двогодишњих оквирних споразума о сарадњи са селектованим платформама чије су активности у складу са наведеним циљевима и приоритетима.  Максимални износ гранта који ће бити додијељен свакој платформи је ЕУР 500,000 годишње, односно  ЕУР 1,000,000 за укупан период трајања оквирних уговора. Финансијска контрибуција Европске уније не може представљати више од 80% укупних трошкова пројекта, те су преосталих 20% дужни да обезбиједе апликанти.

Прихватљиви апликанти

Конкурс је отворен за правна лица са сједиштем у Црној Гори који су регистровани за обављање културних дјелатности у Црној Гори, и то најмање двије (2) године прије крајњег рока одређеног за подношење пријава. Физичка лица не могу аплицирати у оквиру овог конкурса.

Активности апликанта морају бити утемељене на културним и умјетничким вриједностима и другим креативним изразима, без обзира јесу ли те активности тржишно или нетржишно усмјерене (укључујући области архитектуре, архивске и библиотечке дјелатности, ликовне умјетности, музике, књижевности, дизајна, перформанса, драмских умјетности, фестивалских дјелатности, материјалне и нематеријалне културне баштине и аудиовизуелног сектора итд). Природа активности апликанта ће бити демонстрирана достављањем потребног доказа, на примјер статута, у апликационом пакету. Кроз овај конкурс ће се посебно подржавати пројекти непрофитног карактера.

Координационо тијело може имати правно сједиште у било којој од земаља учесница у програму Креативна Европа, док најмање 5 организација чланица платформе мора имати сједиште у земљама Европске Уније, или у једној од држава ЕФТА или у Швајцарској Конфедерацији ако су потписнице посебног споразума о учешћу у Програму.

Координационо тијело сноси потпуну одговорност за имплементацију пројекта и представља чланице платформе у уговорних односима са Извршном агенцијом за аудиовизуелне дјелатности, образовање и културу Европске уније.  Сходно томе, координационо тијело је у обавези да закључи писани споразум са чланицама платформе, у којем су дефинисане улоге и активности чланица, који ће бити достављен ЕУ прије потписвања оквирног уговора о додјели гранта.

Чланице платформе су компаније, асоцијације или организације активне у културним и креативним секторима, чији је основни циљ представљање европских умјетника и стваралаца и њихових дјела, са посебним акцентом на представљање нових талента. Чланице платформе морају одговарати скупу критеријума за селекцију које одређује коориднационо тијело у тренутку подношења апликације, и морају бити у стању да докажу да су у периоду од 12 мјесеци прије подношења апликације представили 30% нових талента, што ће бити демонстрирано у детаљном опису пројекта који се доставља у апликационом пакету.

Координационо тијело мора се осигурати да се праг од 30% представљених нових талената поштује у току трајања пројекта од стране свих чланица платформе.

Подносиоци апликације морају имати стабилне и довољне изворе финансирања (финансијски капацитет) како би се њихове активности одржавале у укупном трајању периода током којег се пројекат имплементира и да учествују у његовом финансирању. Организације које подносе пријаве морају имати стручне способности и квалификације потребне да се предложени пројекат спроведе и заврши (оперативни капацитет).

Подносиоци апликације мораће да доставе изјаву о вјеродостојности која свједочи о њиховом статусу правног субјекта као и о њиховим финансијским и оперативним капацитетима да заврше предложене активности.

Прихватљиви пројекти

Платформе који се пријављују за оквирни споразум о партнерству морају укључивати специфичан, мјерљив и релевантан скуп услова за избор/праћење чланова платформе те радни план за активности платформе, укључујући заједничке активности између чланова платформе које координационо тијело треба да спроведе или олакша његово имплементацију током цјелокупног трајања оквирног споразума о партнерству. Скуп услова и критеријума те радни план морају бити у потпуности дефинисани и морају садржати детаљне податке о поднесеном предлогу.

Пројекат који је обухваћен оквирним споразумом о партнерству мора такође обухватати потпун опис активности које ће се спроводити током прве године. Наредне године, подносиоци апликације који су одабрани у склопу оквирног споразума о партнерству биће позвани да доставе цјеловит опис активности за ту годину.

Уколико је планирано да координационо тијело додијели финансијску подршку појединачним чланицама платформе, она не може износити више од ЕУР 60,000 по организацији.

Календар за 2015. годину

Објављивање конкурса

Рок за слање пријава

Период евалуације

Информисање апликаната о резултатима

Оквирни уговори о гранту

Почетак активности

Децембар 2014.

25. фебруар 2015.

5 мјесеци

Јул 2015.

Август 2015.

Између августа и децембра 2015.

 

Детаљни услови конкурса, смјернице за подношење захтјева и апликациони пакет са документима које треба доставити као пријаву на конкурс можете преузети на интернет страни:

хттпс://еацеа.ец.еуропа.еу/цреативе-еуропе/фундинг/еуропеан-платформс-2015_ен

За све додатне информације можете контактирати црногорски Деск за Креативну Европу при Министарству културе:

Контакт особа - Ана Савјак 

Е-маил: ана.савјак@мку.гов.ме
Тел: + 382 41 232 583