Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс у области медија за 2012. годину

Датум објаве: 07.12.2011 16:27 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


Министарство културе, у складу са чланом 91 Закона о државној управи (Сл. лист РЦГ, бр. 38/03, Сл. лист ЦГ бр.22/08), чланом 3 Закона о медијима (Сл. лист РЦГ, бр. 51/02, 62/02) и чланом 63 Уредбе о организацији и начину рада државне управе (Сл. лист ЦГ, бр. 59/09, 7/11, 40/11), објављује

К О Н К У Р С
у области медија


И суфинансирање програмских садржаја у штампаним медијима у 2012. години

Министарство културе суфинансираће у 2012. години програмске садржаје у штампаним медијима на теме:

- Декада Рома 2005-2015
- Заштита дјеце од насиља у медијима
-Медијска писменост

Право учешћа на конкурсу имају штампани медији из Црне Горе и то:

1. локални штампани медији
2. научни часописи за културу и теорију медија

Под локалним штампаним медијима (тачка 1) подразумијевају се програмски садржаји фокусирани на проблематику од јавног значаја за локалну средину у којој излазе: културу, традицију,образовање, историјско насљеђе, социјално-комуналне и сл. теме.

Учесници конкурса могу кандидовати један пројекат.

Уз пријаву на конкурс треба доставити:
-опис пројекта (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број учесника у пројекту);
- укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова, као и износ средстава који се тражи од Министарства;
- доказ (рјешење) о упису медија у евиденцију;
- примјерак посљедњег броја штампаног медија,
- изјаву оснивача медија да истим пројектом неће аплицирати код других донатора.

Критеријуми према којима се вреднују пријављени пројекти:
- значај и квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта);
- кредибилитет подносиоца пројекта из угла јавног значаја;
- допринос развоју медијског плурализма и разноврсности у локалним заједницама;
- допринос развоју црногорских медија и јавни интерес пројекта;
- допринос развоју културе и теорије медија у Црној Гори (за учеснике под тачком 2);
- афирмација едукативне и културолошке улоге медија у процесима демократизације друштва (за учеснике под тачком 2).

За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу конкурса о суфинансирању програмских садржаја цијениће се испуњеност уговорних обавеза из 2011. године.
Министарство ће, на предлог стручне комисије, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у штампаним медијима у 2012. години, у року од 45 дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 30 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2012.години.


ИИ најбољи истраживачки прилог објављен у медијима у 2011. години на тему „Социјална интеграција Рома у Црној Гори“

Право учешћа на конкурсу на тему „Социјална интеграција Рома у Црној Гори“ имају новинари медија регистрованих у Црној Гори.
На конкурс се пријављују радови (штампани текстови, радио или ТВ емисије) који унапређују општу информисаност грађана о социјалној интеграцији Рома у Црној Гори а штампани су или емитовани у медијима у периоду јануар-децембар 2011. године.
Конкурсни рад потребно је доставити на сљедећи начин:
Текст објављен у штампаном медију доставити по могућности у оригиналу или квалитетну копију текста на којој се јасно види лого новине, аутор/и и датум објављивања.
Радијски текст доставити на ЦД-у у мп3 формату, а телевизијски на ДВД-у, са сљедећим подацима: назив медија, назив рада, аутор/и, датум објављивања рада и назнака дужине трајања прилога.

Учесник/ици конкурса може пријавити само један рад.
У случају да се кандидује тим аутора, имена учесника треба да буду обавезно наведена у пријави (нпр. истраживачи, новинари, уредници). Тимска кандидатура може да укључи највише 5 особа.

Разматрање достављених радова и избор најбољег истраживачког рада обавиће стручна комисија у року од 45 дана од дана закључења конкурса.

Аутору најбољег истраживачког рада биће уручена Плакета, као и новчани износ од једне просјечне нето зараде у Црној Гори у претходној години. У случају тимске кандидатуре, новчани износ се дијели равноправно на особе које су као учесници наведени у пријави. Поводом резултата конкурса (ИИ), Министарство културе организоваће уручење 8. априла 2012. године, на Свјетски дан Рома.Пријаве (И, ИИ) се могу преузети са сајта Министарства културе www.министарствокултуре.гов.ме

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком– »Конкурс за медије« (И) и Конкурс на тему „Социјална интеграција Рома у Црној Гори“ (ИИ) – на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

Конкурс почиње даном објављивања у дневном листу „Побједа“ и траје закључно са 23.јануаром 2012. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана.
Резултати конкурса биће јавно објављени.
Додатне информације се могу добити у Сектору за медије на телефон: 020 231- 196.