Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним часописима за културу и теорију медија

Датум објаве: 28.10.2013 12:38 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


Министарство културе, у складу са чланом 91 Закона о државној управи (Сл. лист РЦГ, бр. 38/03, Сл. лист ЦГ бр.22/08), чланом 3 Закона о медијима (Сл. лист РЦГ, бр. 51/02, 62/02) и чланом 63 Уредбе о организацији и начину рада државне управе (Сл. лист ЦГ, бр. 59/2009), објављујеК О Н К У Р С
за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним часописима за културу и теорију медија


Предмет конкурса: Суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у локалним штампаним медијима и научним часописима за културу и теорију медија.

Циљ конкурса: подршка остваривању права грађана на информисање; развој медијског плурализма; промовисање и јачање медијске писмености; развој медијске научне мисли, подстицај информисања на локалном нивоу и развој медијске научно-стручне области.

И суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2014. години


Министарство културе суфинансираће у 2014. години производњу програмских садржаја од јавног интереса у локалним штампаним медијима чији су садржаји фокусирани на теме локалне средине у којој излазе:културу, историјско наслеђе, традицију, образовање, социјално-комуналне и сл. теме.
Под локалним штампаним медијима у контексту конкурса подразумијевају се садржаји намијењени свим етничким,вјерским и социјалним групама локалне заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају локални штампани медији из Црне Горе чији су оснивачи физичка или правна лица, са пребивалиштем у Црној Гори, односно која су регистрована у евиденцији медија код надлежног органа.


Под медијима се не сматрају: билтени,каталози и друге публикације, намијењени искључиво рекламирању, пословним комуникацијама, образовном процесу или интерном раду правних лица, вјерских, невладиних и других организација, школска гласила, "Службени лист Републике Црне Горе ", службена гласила јединица локалне самоуправе и друга службена гласила као и плакати, леци, проспекти, транспаренти и видео стране без живе слике (члан 6 Закона о медијима).

Право учешћа на конкурсу немају:

- невладине организације као оснивачи, суоснивачи и издавачи медија,
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе или других јавних институција и фондова.

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави копије сљедећих докумената:

• Образац за пријаву
• опис пројекта (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број учесника у пројекту);
• укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова, као и износ средстава који се тражи од Министарства;
• рјешење о упису медија у евиденцију код надлежног органа;
• кратке биографије кључних учесника пројекта
• примјерак посљедњег броја штампаног медија
• изјаву оснивача медија да истим пројектом неће аплицирати код других донатора

Критеријуми за оцјену пројеката:

Основни критеријуми:

• Значај пројекта за остваривање права на информисање локалног становништва
• допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у локалним штампаним медијима
• валидна аргументација пројекта
• адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности

Посебни критеријуми:

• Допринос развоју црногорских медија и јавни интерес пројекта;

• Унапређење медијске писмености у области културе, науке и образовања на локалном нивоу
• допринос развоју медијског плурализма и разноврсности медијског садржаја у локалним заједницама;

• Унапређење производње и објављивања општих информативних и тематских медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним заједницама
• значај и квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта);
• кредибилитет подносиоца пројекта из угла јавног значаја;

Приликом разматрања пројеката посебно ће се цијенити непрофитни (бесплатни) локални штампани медији.
За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу суфинансирања програмских садржаја цијениће се испуњеност уговорних обавеза из 2013. године.
Радови који су предмет конкурса потребно је доставити најкасније до 20. децембра 2013.године.
Министарство ће, на приједлог стручне комисије, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2014. години, у року од 15 дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2014.години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације може се преузети са сајта Министарства културе www.министарствокултуре.гов.ме

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за локалне штампане медије, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.


ИИ суфинансирање програмских садржаја у научним часописима за културу и теорију медија у 2014. години – Подршка постизању реферетности домаћих медијских научно-стручних часописа

Министарство културе суфинансираће у 2014. години производњу програмских садржаја од јавног интереса у научним часописима за културу и теорију медија.

Право учешћа на конкурсу имају научни часописи за културу и теорију медија, чији су оснивачи физичка или правна лица са пребивалиштем у Црној Гори, односно која су регистрована у евиденцији медија код надлежног органа.

Право учешћа немају:

- невладине организације као оснивачи, суоснивачи и издавачи медија,
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе или других институција и фондова.

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави копије сљедећих докумената:

• Образац за пријаву
• опис пројекта (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број учесника у пројекту);
• укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова, као и износ средстава који се тражи од Министарства;
• рјешење о упису медија у евиденцију код надлежног органа;
• кратке биографије кључних учесника пројекта
• примјерак посљедњег броја научног часописа
• изјаву оснивача медија да истим пројектом неће аплицирати код других донатора


Основни критеријуми:

• Значај пројекта за развој медијске научно-стручне области ;
• допринос развоју културе и теорије медија у Црној Гори;
• допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у медијској научној области;
• афирмација едукативне и културолошке улоге медија у процесима демократизације друштва ;
• редовност излажења научног часописа;
• валидна аргументација пројекта;
• адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности.

Посебни критеријуми:

• Бодовање за избор у научна звања
• Постојање домаће и међународне медијско-научне сарадње
• научних скупова организација/суорганизација тематских

За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу конкурса о суфинансирању програмских садржаја цијениће се испуњеност уговорних обавеза из 2013. године.
Министарство ће, на приједлог стручне комисије, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2014. години, у року од 15дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2014.години.


Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације може се преузети са сајта Министарства културе www.министарствокултуре.гов.ме


Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком– Конкурс за научне часописе за културу и теорију медија, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

Обавјештавамо све заинтересоване учеснике конкурса, да прије подношења пријаве, а најкасније у року од 10 дана од дана објављивања конкурса доставе два претходна броја своје новине-часописа.

За све додатне информације контакт особа је :
Мрваљевић Марија
тел: 020/231-198
е-маил: марија.мрваљевиц@мку.гов.ме