Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2015. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Datum objave: 24.11.2015 12:19 | Autor: Ministarstvo kulturre

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa Strategijom za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016, objavljuje


K O N K U R S

za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2015. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“


Pravo učešća na konkursu na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ imaju novinari medija registrovanih u Crnoj Gori.

Na konkurs se prijavljuju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije, tekstovi na portalima) koji unapređuju opštu informisanost građana o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu od 1. januara do 1. decembra 2015. godine.

Konkursni rad potrebno je dostaviti na sljedeći način:

Tekst objavljen u štampanom mediju dostaviti u originalu ili kvalitetnu kopiju teksta na kojoj se jasno vidi logo novine, autor/i i datum objavljivanja.

Radijski tekst dostaviti na CD-u u mp3 formatu, a televizijski na DVD-u, sa sljedećim podacima: naziv medija, naziv rada, autor/i, datum objavljivanja rada i naznaka dužine trajanja priloga.

Tekst objavljen na portalu (on line) dostaviti skeniranu stranicu na kojoj je objavljen tekst, na kojoj se jasno vidi logo portala, autor/i i datum objavljivanja.

U slučaju da se kandiduje tim autora, imena učesnika treba da budu obavezno navedena u prijavi (npr. istraživači, novinari, urednici). Timska kandidatura može da uključi najviše 5 osoba.

Radove koji su predmet konkursa potrebno je dostaviti najkasnije do 1. februara 2016. godine.
Razmatranje dostavljenih radova i izbor najboljeg istraživačkog rada obaviće stručna komisija u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Autoru najboljeg istraživačkog rada biće uručena Plaketa, kao i novčani iznos od dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. U slučaju timske kandidature, novčani iznos se dijeli ravnopravno na osobe koje su kao učesnici navedeni u prijavi.

Povodom rezultata konkursa, Ministarstvo kulture organizovaće uručenje nagrade 8. aprila 2016. godine, na Svjetski dan Roma.

Prijavni formular se može preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom– Konkurs na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ – na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Konkurs počinje danom objavljivanja na web sajtu Ministarstva kulture, a rezultati će biti javni.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće biti razmatrana.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 020-231- 196.