Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним медијским часописима у 2018.години

Конкурс за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним медијским часописима у 2018.години
Датум објаве: 17.11.2017 09:24 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


Министарство културе, у складу са чланом 3 Закона о медијима („Сл.лист РЦГ, бр. 51/02, 62/02 и „Сл.лист ЦГ“, бр.40/11), Стратегијом за социјалну инклузију Рома и Египћана 2016-2020 и Стратегијом за борбу против трговине људима 2012-2018, објављује

К О Н К У Р С


за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним медијским часописима у 2018.години

Предмет конкурса: Суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у локалним штампаним медијима и медијским научним часописима

Циљ конкурса: развој медијског плурализма; подршка остваривању права грађана на плурално информисање; подстицај информисања на локалном нивоу-информисање о актуелним дешавањима у области друштвеног,привредног, културног, спортског живота, информисање о историјским догађајима и личностима локалне заједнице, вриједностима, обичајима, културама и начину живота, развој медијске научне мисли, промовисање и јачање медијске писмености, подршка производњи других програмских садржаја од јавног интереса.

Теме програмских конкурса: Социјална инклузија Рома у Црној Гори, борба против трговине људима, његовање црногорског националног идентитета и баштине, социјални статус лица са инвалидитетом, млади,дијаспора, мултикултуралност, европско културно наслеђе и културна разноликост

1. Суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2018. години

Министарство културе суфинансираће у 2018.години производњу програмских садржаја од јавног интереса у локалним штампаним медијима који су фокусирани на најшире социјалне теме локалне средине у којој излазе: развој културе, информисање особа оштећеног слуха и вида, еуро-атланске интеграције, историјско насљеђе, мултикултуралност, традицију, родну равноправност, социјалну интеграцију РЕ популације.
Под програмским садржајима од јавног интереса у локалним штампаним медијима, у смислу овог конкурса, подразумијевају се садржаји намијењени, без дискриминације, свим етничким, вјерским и социјалним групама локалне заједнице.

Под медијима у смислу конкурса се не сматрају: билтени, каталози и друге публикације, намијењени искључиво рекламирању, пословним комуникацијама, образовном процесу или интерном раду правних лица, вјерских, невладиних и других организација, школска гласила, "Службени лист Црне Горе ", службена гласила јединица локалне самоуправе и друга службена гласила као и плакати, леци, проспекти, транспаренти и видео стране без живе слике (члан 6 Закона о медијима Црне Горе).

Право учешћа на конкурсу имају локални штампани медији Црне Горе, чији су оснивачи и издавачи правна лица регистрована за издавање новина и часописа, или физичка лица регистрована као предузетници за издавање новина и часописа са сједиштем или пребивалиштем у Црној Гори и која су регистрована у Евиденцији медија код надлежног државног органа.

Право учешћа на конкурсу немају:

- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других јавних институција и фондова
- специјализована тематска гласила, вјерска гласила и остала уско-струковна гласила намијењена информисању једне циљне групе

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави:

- образац за пријаву
- пројекат (садржај и циљ пројекта, циљна група, динамика реализације, број планираних издања, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта)
- укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства
- копију рјешења о упису медија у код надлежног органа
- рјешење о упису оснивача-издавача медија у ЦРПС
- кратке биографије кључних учесника пројекта
- по 3 примјерка од укупне продукције штампаног медија у 2017.години
- извјештај о релизацији пројекта за претходну годину
- финансијски извјештај пројекта за претходну годину

Критеријуми за оцјену пројеката:

Основни критеријуми:
- значај пројекта за остваривање и унапријеђивање информисања локалног становништва;
- допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у локалним штампаним медијима;
- валидна аргументација пројекта и адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности
- допринос одрживости баштине локалне штампе Црне Горе

Посебни критеријуми:
- одговор на годишњи упитник Директората за медије у контексту реализације, динамике и
сходно уговору, продукције суфинансираних програмских садржаја за 2017. годину


- допринос развоју медијског плурализма црногорских медија и јавни интерес пројекта
- унапријеђење медијске писмености на локалном нивоу
- унапријеђење продукције општих информативних и тематских медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним заједницама;
- значај и квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта) ;
- кредибилитет подносиоца пројекта из угла јавног значаја
- видљивост и јавни значај медија
- број година континуираног издавања
- број издања (укупно)
- број издања у 2017. години

Приликом разматрања пројеката посебно ће се цијенити непрофитни (бесплатни) локални штампани медији.
За учеснике конкурса који су већ користили средства Министарства по основу суфинансирања програмских садржаја, цијениће се испуњеност програмских уговорних обавеза из 2017. године.

Министарство ће, на приједлог независне стручне комисије за вредновање пројеката, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2018. години, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2018.години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације можете преузети овдје.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за локалне штампане медије, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

2. Суфинансирање програмских садржаја у научним медијским часописима у 2018. години

Министарство културе суфинансираће у 2018. години производњу програмских садржаја од значаја за развој науке о медијима, афирмацију теорије и културе медија у научним медијским часописима.
Теме конкурса: Медијска научна теорија, критика медијских постмодерних феномена, медијска култура и демократски процеси-изазови и последице глобалног друштва, заштита дјеце од насиља у медијма, медијска писменост

Право учешћа на конкурсу имају научни медијски часописи чији су оснивачи и издавачи правна лица регистрована за издавање новина и часописа- или физичка лица регистрована као предузетници за изадавања новина и часописа са сједиштем или пребивалиштем у Црној Гори и која су регистрована у Евиденцији медија код надлежног државног органа.

Право учешћа немају:
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других институција и фондова

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави:
- образац за пријаву

- пројекат (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број планираних издања, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта)
- укупни буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства
- копију рјешења о упису медија код надлежног органа
- рјешење о упису оснивача медија у ЦРПС
- кратке биографије кључних учесника пројекта
- по 3 примјерка од свих бројева научног часописа издатих у 2017.години
- извјештај о реализацији пројекта за претходну годину

Основни критеријуми:

- допринос развоју културе и теорије медија у Црној Гори;
- допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у медијској научној области;
- афирмација научно- едукативне и културолошко образовне улоге медија у процесима демократизације друштва;
- редовност продукције научног часописа;
- валидна аргументација пројекта;
- адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности

Посебни критеријуми:

- домаћа и међународна медијско-научна сарадња
- научни скупови организација/суорганизација тематских панела
- видљивост и јавна перцепција часописа
- број година континуираног издавања часописа
- број издања (укупно)
- број издања у 2017. години

За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу конкурса о суфинансирању програмских садржаја цијениће се испуњеност програмских уговорних обавеза из 2017. године.
Министарство ће, на приједлог независне стручне комисије за вредновање пројеката у научним медиским часописима, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2018.години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације можете преузети овдје.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком– Конкурс за научне медијске часописе, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

За све додатне информације контакт особа је :
Марко Поповић
тел: 020/231-196
е-маил: марко.поповиц@мку.гов.ме