Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Reagovanje Ministarstva kulture na tvrdnje NVO CGO da Ministarstvo ombanjuje javnost

Reagovanje Ministarstva kulture na tvrdnje NVO CGO da Ministarstvo ombanjuje javnost
Datum objave: 28.03.2018 15:25 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture trenutno koordinira izradom Nacrta zakona o medijima u veoma transparentnom i otvorenom procesu, u okviru Radne grupe u kojoj, osim predstavnika nadležnih državnih organa, učestvuju i predstavnici medija, akademske zajednice i nevladinih organizacija, uključujući i predstavnicu NVO CGO.

Naglašavamo da je izrada Nacrta zakona samo prvi korak u zakonodavnom procesu, nakon čega će nacrt zakonskih rješenja biti predmet sveobuhvatne javne rasprave sa svim zainteresovanim stranama. Još jednom ponavljamo da je Vlada u ovom procesu zainteresovana i spremna da u cilju sadržaja i definisanja kvalitetnih rješenja sasluša stavove svih zainteresovanih strana, naročito medijske zajednice i civilnog sektora, uz puno uvažavanje ekspertskih mišljenja međurodnih partnera i procedura harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa evropskim pravom.

Cilj Vlade je da, u inkluzivnom procesu, u partnerstvu sa medijima, akademskom i NVO zajednicom, predložimo Skupštini nova zakonska rješenja koja će garantovati najviši stepen slobode i profesionalnosti novinara i medija u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

U ovom procesu računamo na punu podršku i ekspertsku pomoć međunarodnih partnera, prije svih EU, Savjeta Evrope i OSCE. Takođe kako smo već istakli Vlada Crne Gore će sa punom pažnjom i odgovorno pristupiti duhu i sadržaju ocjene i preporuka iz Analize Savjeta Evrope, te istu nakon javne promocije u cilju definisanja kvalitetnog zakonskog teksta analizirati sa Radnom grupom za izradu Zakona o medijima.

Ukoliko članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima smatraju da je postavljen preambiciozan rok za utvrđivanje nacrta zakonskog teksta, kao prvog koraka u zakonodavnom procesu, Ministarstvo kulture je spremno da razmotri produžetak ovog roka.