Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

28.06.2018.

Poziv Puglia LANDXCAPES 2018

Poziv Puglia LANDXCAPES 2018 Ministarstvo kulture Crne Gore, kroz članstvo u organizaciji BJCEM - Bijenale mladih umjetnika Mediterana (Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée) objavljuje J A V N I P O Z I V za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije u rezidencijalnom programu LANDXCAPES | art, storytelling, landscapes | PUGLIA 08 – 19. oktobar 2018.

08.06.2018.

Konkurs za nagrade iz oblasti prirodnih nauka u okviru programa L’Oréal-UNESCO za žene u nauci

Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO obavještava sve zainteresovane kandidatkinje da je objavljen konkurs za nagrade u okviru programa L’Oréal-UNESCO za žene u nauci u okviru ciklusa za 2019. godinu. Po prvi put će u ovom ciklusu biti izabrano 5 izvanrednih naučnih istraživačica u oblasti fizičkih nauka, matematike i kompjuterskih nauka. Svaka od pet laureata dobiće nagradu u iznosu od po 100.000,00 € (sto hiljada eura) za značajan doprinos unapređenju naučnih istraživanja. Nagrade će biti dodijeljene na ceremoniji u martu 2019. godine.

08.06.2018.

Poziv za UNESCO Program participacije 2018 – 2019

Na osnovu UNESCO Rezolucije 39 C/61, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2018-2019. godinu Uslovi prijave: 1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

18.05.2018.

Poziv za prijave i nominacije iz oblasti pismenosti

Organizacija ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) raspisala je konkurs za prijave i nominacije za UNESCO međunarodne nagrade iz oblasti pismenosti. Ovogodišnja tema je Pismenost i razvoj vještina, a finalni rok za podnošenje prijava je 05. jun.

30.04.2018.

Javni konkurs „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs

17.04.2018.

Produženje roka - Konkurs UNESCO-a za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Rok za podnošenje aplikacija na UNESCO konkurs za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD), produžen je do 20. aprila 2018.godine u ponoć, po srednjoevropskom vremenu. Svi zahtjevi dostavljaju se putem On-line aplikacione platforme,

30.03.2018.

Deveti godišnji konkurs UNESCO-a za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost I prvo izdanje konkursa “U40 Empowered”, UNESCO – Sabrina Ho inicijativa

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je deveti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD"). Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza. IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od strane IFCD imaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrška preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

28.03.2018.

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za projekte književnog prevodilaštva

Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura. Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

05.01.2018.

Objavljeni konkursi u okviru programa “Evropa za građane”

Objavljeni konkursi u okviru programa “Evropa za građane”

Otvoren je novi poziv za dostavljanje aplikacija u okviru programa „Evropa za građane“, koji se odnosi na sve mjere programa.

27.12.2017.

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2018.godini

Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2018.godini Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2018. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima (sajmovi knjiga, filmski festivali i druge manifestacije i festivali kulturno-umjetničkog stvaralaštva).