Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

17.11.2017.

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2017. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2017. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ Ministarstvo kulture, u skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, objavljuje K O N K U R S za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2017. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

08.11.2017.

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Povodom međunarodnog konkursa za izradu logotipa Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020”, od 28. avgusta 2017. godine, Ministarstvo kulture Crne Gore OBJAVLJUJE: Stručni žiri za izbor rješenja logotipa Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020”, na sjednici održanoj dana 30. oktobra 2017, nakon razmatranja podnijetih prijava konstatovao je da nijedno rješenje ne odgovara u potpunosti zadatim kriterijumima selekcije te je, shodno konkursnim propozicijama, jednoglasno odlučio da se predmetni konkurs ponavlja. Ponovljeni konkurs je otvoren od dana objavljivanja pa zaključno sa 1. decembrom 2017. Stručni žiri naglašava da se učesnici konkursa moraju pridržavati propisanih propozicija i ističe da se konkursom traži samo rješenje logotipa, koje podrazumijeva tipografski ISPIS RIJEČI na crnogorskom i posebno na engleskom jeziku Kreativna Crna Gora i Creative Montenegro.

21.09.2017.

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za Evropske projekte saradnje

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za Evropske projekte saradnje

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura. Poziv je namijenjen institucijama i organizacijama koje su kao pravna lica najmanje dvije godine aktivni u kulturnom i kreativnom sektoru. Fizička lica ne mogu učestvovati na ovom konkursu. Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa:

28.08.2017.

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Ministarstvo kulture Crne Gore raspisuje međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020. Logotip programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020, kao zaštitni znak projekata i različitih projektnih aktivnosti unutar Programa, treba da predstavlja originalno rješenje koje odražava osnovne ciljeve Programa, čiji je detaljan opis sastavni dio ovog konkursa.

21.06.2017.

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za sufinansiranje književnog prevodilaštva

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za sufinansiranje književnog prevodilaštva

Ministarstvo kulture obavještava da je, u okviru programa Kreativna Evropa, Evropska komisija objavila konkurs za sufinansiranje projekata književnog prevodilaštva za 2017. godinu. Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

24.04.2017.

„A Sea of Words“ - X međunarodni literarni konkurs

„A Sea of Words“ - X međunarodni literarni konkurs

Ministarstvo kulture, kao koordinator programa međunarodne Fondacije „Ana Lind“, u saradnji sa Fondacijom i Evropskim institutom za Mediteran iz Barselone, objavljuje konkurs za najbolju kratku priču Euro - Mediteranskog regiona pod nazivom “A Sea of Words”.

09.03.2017.

Poziv za učešće u EFP programu "Producers on the move"

Poziv za učešće u EFP programu "Producers on the move"

Na osnovu članstva Crne Gore u mreži European Film Promotion (EFP), Ministarstvo kulture objavljuje poziv za predselekciju jednog kandidata za učešće u programu Producers on the move. Program koji je namijenjen razvoju i afirmaciji evropskih producenata biće realizovan u periodu 19-23. maj 2017. godine, tokom Međunarodnog filmskog festivala u Kanu.

24.02.2017.

Konkurs za Međunarodni simpozijum vajarstva „Forma Viva 2017“

Konkurs za Međunarodni simpozijum vajarstva „Forma Viva 2017“

Ministarstvo kulture, na osnovu poziva dostavljenog od strane Ambasade Crne Gore u Sloveniji, obavještava zainteresovane umjetnike da je Galerija Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki objavila konkurs za Međunarodni simpozijum vajarstva „Forma Viva 2017“, koji će biti održan od 3. do 29. jula 2017. godine. Konkurs je namijenjen vajarima koji imaju iskustva u radu sa drvetom. Organizator će odabrati ukupno tri vajara za učešće na Simpozijumu, a njihove skulpture će biti izložene u krugu galerije.

24.02.2017.

Rezidencijalna stipendija za pisce u Gracu

Rezidencijalna stipendija za pisce u Gracu

Ministarstvo kulture, povodom obavještenja Ambasade Austrije u Crnoj Gori, informiše zainteresovane pisce da je grad Grac objavio poziv za dodjelu stipendije „Pisac grada Graca“. Stipendija se dodjeljuje za period od septembra 2017. godine do avgusta 2018. godine, a namijenjena je piscima koji posjeduju:

10.01.2017.

Konkurs za učešće u EFP programu „Future Frames-10 new filmmakers to follow“

Konkurs za učešće u EFP programu „Future Frames-10 new filmmakers to follow“

Shodno članstvu u panevropskoj mreži European Film Promotion (EFP), Ministarstvo kulture objavljuje poziv za predselekciju jednog kandidata za učešće u programu „Future Frames - 10 new filmmakers to follow“.