Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2013. godini

Datum objave: 31.01.2013 11:49 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S
za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2013. godiniMinistarstvo kulture sufinansiraće u 2013. godini, u okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”:

1) nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi, u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak);

2) programe i projekte iz kulture, drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani u nekoj od opština sa sjevera, na osnovu saradnje i razmjene programa.


Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori i pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Nevladine organizacije i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore sredstvima planiranim za kulturu, nemaju pravo učešća na konkursu.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o kulturi, a prilikom izbora projekata i programa za sufinansiranje prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi i podstiče ravnomjeran razvoj kulture i disperzija programa i projekata na cijeloj teritoriji Crne Gore, kao i:

- saradnja i partnerstvo u realizaciji programa i projekata; 

- razmjena programa među institucijama kulture;
- zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza;
- prezentacija izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti;
- razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva;
- edukacija u kulturi;
- razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom;
- stvaranje uslova za razvoj kreativnih industrija;
- stvaralaštvo djece i mladih;
- obezbijeđenost drugih izvora finansiranja.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, dok će se za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva sa konkursa Ministarstva kulture, cijeniti i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza. 


Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www. ministarstvokulture.gov.me .
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: 

Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.
- i u elektronskoj formi na e-mail adresu navedenu u obrascu, za odgovarajuću oblast, sa pratećom dokumentacijom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose zaključno sa 2. martom 2013.godine.

Ministarstvo će na prijedlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Ovdje možete preuzeti prijavu za projekte iz opština na sjeveru.

Ovdje možete preuzeti prijavu za projekte saradnje i razmjene iz drugih Crnogorskih opština.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.