Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2014.godini

Datum objave: 18.10.2013 12:33 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje


K O N K U R S

za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko

crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2014.godini


Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim sajmovima knjiga i filmskim festivalima.


Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema sljedećim kriterijumima: 
- umjetnički kvalitet i značaj projekta za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, 
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, 
- doprinos zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
- afirmacija perspektivnih talenata, 
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, dok će se za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva Ministarstva kulture za sufinansiranje, cijeniti i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza. 

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www. ministarstvokulture.gov.me .

Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi iz tačke 4 obrasca:
- Rješenje o registraciji;
- Potvrda/ ugovor o učešću;
- Podaci o međunarodnoj manifestaciji ili festivalu;
- Program crnogorskog učešća i promocije;
- Spisak učesnika sa izjavama o prihvatanju učešća;
- Dinamika realizacije projekta; 
- Detaljno specifikovan budžet projekta sa izvorima finansiranja;
- Plan medijske prezentacije.

Prijava sa navedenim prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: 
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navedite oblast)«.
- i u elektronskoj formi na e-mail adresu navedenu u obrascu, sa pratećom dokumentacijom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose zaključno sa ponedeljkom 18. novembra 2013.godine.

Ministarstvo će na prijedlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave.

Ovdje možete preuzeti tekst konkursa.