Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним часописима за културу и теорију медија

Датум објаве: 24.10.2014 12:10 | Аутор: Министарство културре

Испис Штампај страницуМинистарство културе, у складу са чланом 91 Закона о државној управи (Сл. лист РЦГ, бр. 38/03, Сл. лист ЦГ бр.22/08, 42/11), чланом 3 Закона о медијима (Сл. лист РЦГ, бр. 51/02, 62/02) и чланом 63 Уредбе о организацији и начину рада државне управе (Сл. лист ЦГ, бр.5/12, 25/12,61/12, 20/13, 17/14), објављујеК О Н К У Р С

за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним часописима за културу и теорију медија

 Предмет конкурса: Суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у локалним штампаним медијима и научним часописима за културу и теорију медија.

Циљ конкурса: развој медијског плурализма; подршка остваривању права грађана на информисање; промовисање и јачање медијске писмености; развој медијске научне мисли, подстицај информисања на локалном нивоу и развој медијске научно-стручне области.

И суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2015. години


Министарство културе суфинансираће у 2015. години производњу програмских садржаја од јавног интереса у локалним штампаним медијима чији су садржаји фокусирани на теме локалне средине у којој излазе: културу, историјско наслеђе, традицију, образовање, родну равноправност, социјално-комуналне, социјалну интеграцију РЕ популације и процес евро-атланских интеграција.
Под локалним штампаним медијима у контексту конкурса подразумијевају се садржаји намијењени без дискриминације свим етничким, вјерским и социјалним групама локалне заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају локални штампани медији из Црне Горе чији су оснивачи правна или физичка лица, са пребивалиштем у Црној Гори, односно која су регистрована у евиденцији медија код надлежног органа.


Под медијима се не сматрају: билтени, каталози и друге публикације, намијењени искључиво рекламирању, пословним комуникацијама, образовном процесу или интерном раду правних лица, вјерских, невладиних и других организација, школска гласила, "Службени лист Републике Црне Горе ", службена гласила јединица локалне самоуправе и друга службена гласила као и плакати, леци, проспекти, транспаренти и видео стране без живе слике (члан 6 Закона о медијима).

Право учешћа на конкурсу немају:

- невладине организације као оснивачи, суоснивачи и издавачи медија,
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других јавних институција и фондова.

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави копије сљедећих докумената:

• Образац за пријаву
• опис пројекта (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта);
• укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова, као и износ средстава који се тражи од Министарства;
• рјешење о упису медија у евиденцију код надлежног органа;
• кратке биографије кључних учесника пројекта
• све примјерке продукције штампаног медија за 2014. годину
• изјаву оснивача медија да истим пројектом неће аплицирати код других донатора


Критеријуми за оцјену пројеката:

Основни критеријуми:

• Значај пројекта за остваривање и унапређивање информисања локалног становништва;
• допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у локалним штампаним медијима;
• валидна аргументација пројекта и
• адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности.

Посебни критеријуми:

• Допринос развоју плурализма црногорских медија и јавни интерес пројекта;
• унапређење медијске писмености у области културе, науке, образовања и родне равноправности на локалном нивоу;
• допринос развоју медијског плурализма и разноврсности медијског садржаја у локалним заједницама;
• унапређење продукције општих информативних и тематских медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним заједницама;
• значај и квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта) ;
• кредибилитет подносиоца пројекта из угла јавног значаја и
• видљивост и јавни значај медија.

Приликом разматрања пројеката посебно ће се цијенити непрофитни (бесплатни) локални штампани медији, односно часописа за културу и теорију медија
За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу суфинансирања програмских садржаја цијениће се испуњеност уговорних обавеза из 2014. године.
Радови који су предмет конкурса потребно је доставити најкасније до 20. децембра 2014.године.
Министарство ће, на приједлог стручне комисије, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2015. години, у року од 15 дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2015.години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације може се преузети са сајта Министарства културе www.министарствокултуре.гов.ме

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за локалне штампане медије, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.


ИИ суфинансирање програмских садржаја у научним часописима за културу и теорију медија у 2015. години – Подршка постизању референтности медијских научно-стручних часописа

Министарство културе суфинансираће у 2015. години производњу програмских садржаја од јавног интереса у научним часописима за културу и теорију медија.

Право учешћа на конкурсу имају научни часописи за културу и теорију медија, чији су оснивачи правна или физичка лица са пребивалиштем у Црној Гори, односно која су регистрована у евиденцији медија код надлежног органа.

Право учешћа немају:

- невладине организације као оснивачи, суоснивачи и издавачи медија,
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других институција и фондова.

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави копије сљедећих докумената:

• Образац за пријаву
• опис пројекта (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број учесника у пројекту);
• укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова, као и износ средстава који се тражи од Министарства;
• рјешење о упису медија у евиденцију код надлежног органа;
• кратке биографије кључних учесника пројекта
• све примјерке примјерке броја научног часописа за 2014.годину
• изјаву оснивача медија да истим пројектом неће аплицирати код других донатора


Основни критеријуми:

• Значај пројекта за развој медијске научно-стручне области ;
• допринос развоју културе и теорије медија у Црној Гори;
• допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у медијској научној области;
• афирмација едукативне и културолошко образовне улоге медија у процесима демократизације друштва ;
• редовност продукције научног часописа;
• валидна аргументација пројекта;
• адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности.

Посебни критеријуми:

• Бодовање за избор у научна звања
• Домаћа и међународна медијско-научна сарадња
• научни скупови организација/суорганизација тематских панела
• видљивост и јавна перцепција часописа

За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу конкурса о суфинансирању програмских садржаја цијениће се испуњеност уговорних обавеза из 2014. године.
Радови који су предмет конкурса потребно је доставити најкасније до 20. децембра 2014.године.

Министарство ће, на приједлог стручне комисије, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2015. години, у року од 15 дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2015.години.


Образац за пријаву
који представља саставни дио потребне документације може се преузети са сајта Министарства културе www.министарствокултуре.гов.ме

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком– Конкурс за научне часописе за културу и теорију медија, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.


За све додатне информације контакт особа је :
Мрваљевић Марија
тел: 020/231-198
е-маил: марија.мрваљевиц@мку.гов.ме