Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

К О Н К У Р С за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним медијским часописима у 2017.години

Датум објаве: 01.11.2016 09:33 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


Министарство културе, у складу са чланом 3 Закона о медијима („Сл.лист РЦГ, бр. 51/02, 62/02 и „Сл.лист ЦГ“, бр.40/11), објављује


К О Н К У Р С
за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и научним медијским часописима у 2017.години


Предмет конкурса: Суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у локалним штампаним медијима и научним медијским часописима

Циљ конкурса: развој медијског плурализма; подршка остваривању права грађана на информисање; промовисање и јачање медијске писмености; развој медијске научне мисли, подстицај информисања на локалном нивоу, подршка производњи садржаја од јавног интереса

1. Суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2017. години

Министарство културе суфинансираће у 2017.години производњу програмских садржаја од јавног интереса у локалним штампаним медијима који су фокусирани на теме локалне средине у којој излазе: развој културе, очување културне баштине, информисање особа оштећеног слуха и вида, еуро-атланске интеграције, историјско насљеђе, традицију, родну равноправност, социјалну интеграцију РЕ популације.
Под програмским садржајима од јавног интереса у локалним штампаним медијима, у смислу овог конкурса, подразумијевају се садржаји намијењени, без дискриминације, свим етничким, вјерским и социјалним групама локалне заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају локални штампани медији из Црне Горе, чији су оснивачи правна или физичка лица са сједиштем или пребивалиштем у Црној Гори и која су регистрована у Евиденцији медија код надлежног државног органа.

Под медијима се не сматрају: билтени, каталози и друге публикације, намијењени искључиво рекламирању, пословним комуникацијама, образовном процесу или интерном раду правних лица, вјерских, невладиних и других организација, школска гласила, "Службени лист Републике Црне Горе ", службена гласила јединица локалне самоуправе и друга службена гласила као и плакати, леци, проспекти, транспаренти и видео стране без живе слике (члан 6 Закона о медијима Црне Горе).

Право учешћа на конкурсу немају:

- невладине организације као оснивачи, суоснивачи и издавачи медија
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других јавних институција и фондова
- специјализована гласила, вјерска гласила и остала уско-струковна гласила намијењена информисању једне циљне групе

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави:

- образац за пријаву
- пројекат (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број планираних издања, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта)
- укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства
- копију рјешења о упису медија у евиденцију код надлежног органа
- кратке биографије кључних учесника пројекта
- по 3 примјерка од укупне продукције штампаног медија у 2016.години
Критеријуми за оцјену пројеката:

Основни критеријуми:

- значај пројекта за остваривање и унапријеђивање информисања локалног становништва;
- допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у локалним штампаним медијима;
- валидна аргументација пројекта и адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности
- допринос одрживости баштине локалне штампе

Посебни критеријуми:

- допринос развоју плурализма црногорских медија и јавни интерес пројекта;
- унапријеђење медијске писмености на локалном нивоу;
- унапријеђење продукције општих информативних и тематских медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним заједницама;
- значај и квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта) ;
- кредибилитет подносиоца пројекта из угла јавног значаја
- видљивост и јавни значај медија
- број година континуираног излажења
- број издања (укупно)
- број издања у 2016. години

Приликом разматрања пројеката посебно ће се цијенити непрофитни (бесплатни) локални штампани медији.

За учеснике конкурса који су већ користили средства Министарства по основу суфинансирања програмских садржаја, цијениће се испуњеност програмских уговорних обавеза из 2016. године.

Министарство ће, на приједлог независне стручне комисије за вредновање пројеката, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2017. години, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2017.години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације можете преузети овдје.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за локалне штампане медије, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

2. Суфинансирање програмских садржаја у научним медијским часописима у 2017. години

Министарство културе суфинансираће у 2017. години производњу програмских садржаја од значаја за развој науке и образовања, афирмације теорије мисли медија у научним медијским часописима.

Право учешћа на конкурсу имају научни медијски часописи чији су оснивачи правна или физичка лица са сједиштем или пребивалиштем у Црној Гори и која су регистрована у Евиденцији медија код надлежног државног органа.

Право учешћа немају:

- невладине организације као оснивачи, суоснивачи и издавачи медија;
- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других институција и фондова

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави:

- образац за пријаву
- пројекат (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број планираних издања, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта)
- укупни буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства
- копију рјешења о упису медија у евиденцију код надлежног органа
- кратке биографије кључних учесника пројекта
- по 3 примјерка од свих бројева научног часописа издатих у 2016.години

Основни критеријуми:

- допринос развоју културе и теорије медија у Црној Гори;
- допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у медијској научној области;
- афирмација едукативне и културолошко образовне улоге медија у процесима демократизације друштва;
- редовност продукције научног часописа;
- валидна аргументација пројекта;
- адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности

Посебни критеријуми:

- домаћа и међународна медијско-научна сарадња
- научни скупови организација/суорганизација тематских панела
- видљивост и јавна перцепција часописа
- број година континуираног излажења часописа
- број издања (укупно)
- број издања у 2016. години

За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу конкурса о суфинансирању програмских садржаја цијениће се испуњеност програмских уговорних обавеза из 2016. године.

Министарство ће, на приједлог независне стручне комисије за вредновање пројеката, донијети одлуку о суфинансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2017. години, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програмских садржаја у медијима у 2017.години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације можете преузети овдје.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за научне часописе за културу и теорију медија, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.
Конкурс је отворен 40 дана од дана објављивања.

За све додатне информације контакт особа је :
Марко Поповић
тел: 020/231-196
е-маил: марко.поповиц@мку.гов.ме