Мања слова Већа слова РСС

Закон о слободи вјероисповијести

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс за суфинансирање пројеката и програма из области културно-умјетничког стваралаштва у 2007.години

Датум објаве: 17.01.2007 11:18 | Аутор: Конкурси

Испис Штампај страницу


Министарство културе и медија Републике Црне Горе, у складу са чл. 91 Закона о државној управи (Сл.лист РЦГ бр.38/03), чл. 64 Закона о друштвеним дјелатностима (Сл. лист СРЦГ бр. 19/90; 6/91; 27/91; 21/95) чл. 48 Уредбе о организацији и начину рада органа државне управе (Сл.лист РЦГ бр. 54/04 ) и чл. 3 Правилника о начину избора пројеката и програма у култури ради суфинансирања, објављује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката и програма из области културно-умјетничког стваралаштва у 2007.години

Министарство културе, спорта и медија суфинансираће у 2007. години пројекте и програме из области:

И Ликовних умјетности
- традиционалне ликовне дисциплине (сликарство, скулптура, графика, фотографија, дизајн и др.),
- нове форме и изрази (инсталација, видео, wеб арт, перформанс и сл.),
- ликовне манифестације,
- издавачки пројекти.

ИИ Музичке и музичко-сценске дјелатности
- продуктивно и репродуктивно стваралаштво,
- музичке манифестације,
- издавачки пројекти.
ИИИ Издаваштва
- нова дјела црногорске књижевности,
- дјела од темељне вриједности за културу, науку и умјетност Црне Горе,
- дјела која приказују актуелно умјетничко и публицистичко стваралаштво Црне Горе,
- дјела за дјецу и младе,
- дјела у преводу са страних језика која представљају општа културна достигнућа,
- преводе дјела црногорске књижевности на стране језике.

ИВ Филмског стваралаштва продукције на основу нових сценарија
- дугометражни играни филм,
- документарни филм,
- кратки играни и анимирани филм.
и

В Часописе за културу и умјетност
- којима се промовишу културно-умјетничке вриједности и научна остварења од значаја за црногорску културу,
- који остварују међународну сарадњу, како у тематском смислу, тако и у погледу дистрибуције.

Право учешћа на конкурсу имају грађани Репубике Црне Горе који су аутори и реализатори властитих пројеката и програма и правна и физичка лица регистрована у РЦГ за обављање дјелатности из области културно-умјетничког стваралаштва, осим јавних установа и других субјеката којима се средства за рад обезбјеђују у буџету Републике у оквиру раздјела за културу.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу који се добија у Министарству културе, спорта и медија, а доступан је и на wеб сајту www. министарствокултуре.влада.цг.yу

Уз пријаву на конкурс потребно је поднијети:

- доказ о регистрацији за рад у РЦГ или фотокопију личне карте за ауторе који су реализатори властитих пројеката и програма,
- доказ о регулисаним ауторским правима са аутором-има, односно носиоцем-има ауторских права чија се дјела користе у пројектима и програмима,
- двије препоруке од релевантних стручњака из области за коју се конкурише,
- детаљан опис пројекта или програма (тема, садржај, форма, концепција),
- термин реализације пројекта или програма и мјесто реализације,
- буџет пројекта са јасно дефинисаним изворима финансирања и износом средстава који се тражи од Министарства културе, спорта и медија,
- извјештај о реализацији одобрених средстава са претходних конкурса.

Министарство ће на предлог стручних комисија донијети одлуку о суфинансирању пројеката и програма у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Одабир пројеката и програма за суфинансирање вршиће се на основу сљедећих критеријума:
- допринос унапређењу културног развоја Црне Горе,
- допринос афирмацији црногорског стваралаштва, црногорског културног потенцијала и посебности, као и промоцији културних различитости Црне Горе,
- допринос успостављању међународне културне сарадње Црне Горе и презентацији црногорске културе и умјетности ван граница наше земље,
- стимулисање партнерства које доприноси развоју међуградске, међурегионалне и међународне сарадње и комуникације,
- допринос подстицању нових форми умјетничког изражавања,
- едукативни значај пројекта,
- реална вриједност пројекта и могућност његове реализације.
За учеснике конкурса који су претходних година користили средства по основу конкурса о суфинансирању програма и пројеката, цијениће се и испуњеност досадашњих уговорених обавеза.

Средства за одабране пројекте и програме биће уплаћена у складу са динамиком утврђеном уговором о међусобним правима који ће Министарство културе и медија и корисник средстава закључити у року од 30 дана од дана доношења одлуке о суфинансирању програма и пројеката.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом, са назнаком "Конкурс за ... (навести област)", подносе се у року од 30 дана, а за филмско стваралаштво у року од 60 дана од дана објављивања конкурса, у 4 (четири) примјерка, Министарству културе, спорта и медија РЦГ, непосредно или поштом на адресу: ул. Вука Караџића бр. 3, 81000 Подгорица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса биће јавно објављени.