Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2009. godini na temu Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori

Datum objave: 13.01.2010 14:01 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, sporta i medija, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl.list RCG, broj 38/03 i Sl.list CG, broj 22/08) i članom 3 Zakona o medijima (Sl.list RCG, br. 51/02 i 62/02), objavljuje


KONKURS
za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2009. godini na temu Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori


Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari koji rade za medije registrovane na teritoriji Crne Gore.
Na konkurs se šalju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije) koji unapređuju opštu informisanost građana o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu januar-decembar 2009. godine.

Konkursni rad potrebno je dostaviti na sljedeći način:

Tekst objavljen u štampanom mediju dostaviti, po mogućnosti u originalu ili kvalitetnu kopiju teksta na kojoj se jasno vidi logo novine, autor/i i datum objavljivanja.

Tekst objavljen na radiju dostaviti na CD-u u mp3 formatu sa sljedećim podacima: naziv medija, naziv rada, autor/i, datum objavljivanja rada i naznaka dužine trajanja priloga.

Tekst objavljen na televiziji dostaviti na DVD-u sa sljedećim podacima: naziv medija, naziv rada, autor/i, datum objavljivanja rada i naznaka dužine trajanja priloga.
Svaki učesnik konkursa prijavljuje se samo jednom, ali može dostaviti do tri rada na konkursnu temu.
U slučaju da se kandiduje tim autora, imena učesnika treba da budu obavezno navedena u prijavi (npr. istraživači, novinari, urednici). Timska kandidatura može da uključi najviše 5 osoba.

Konkursni rad se predaje uz Prijavu koja se može dobiti u Ministarstvu kulture, sporta i medija ili preuzeti sa sajta Ministarstva www.ministarstvokulture.gov.me

Razmatranje dostavljenih radova i izbor najboljeg istraživačkog rada obaviće tročlani žiri u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Autoru najboljeg istraživačkog rada dodijeliće se novčani iznos od 1.000,00 . U slučaju timske kandidature, novčani iznos se dijeli ravnopravno na osobe koje su kao učesnici navedeni u prijavi.
Ministarstvo kulture, sporta i medija, povodom izbora najboljeg rada, organizovaće svečanost 8.aprila 2010. godine na Svjetski Dan Roma i tom prilikom, pored ostalog, uručiti novčanu nagradu.

KONKURSNI RAD i PRIJAVA podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom - konkurs na temu Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori, na adresu: Ministarstvo kulture, sporta i medija, Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica.

Konkurs počinje danom objavljivanja u dnevnom listu Pobjeda i traje zaključno sa 1.februarom 2010. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće biti razmatrana.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Ovdje možete naći prijavni formular.Download