Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс за суфинансирање пројеката и програма из области културно-умјетничког стваралаштва у 2010. години

Датум објаве: 17.02.2010 19:15 | Аутор: Конкурси

Испис Штампај страницу


Министарство културе, спорта и медија Црне Горе, у складу са чл. 70 ст. 1 Закона о култури (Сл.лист ЦГ бр.49/08) објављује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката и програма из области културно-умјетничког стваралаштва у 2010. години

Министарство културе, спорта и медија суфинансираће у 2010. години нове пројекте и програме из сљедећих области:

1. Ликовна умјетност
- самосталне и колективне изложбе у земљи и иностранству,
- иновативни пројекти и иницијативе, експерименталне и интердисциплинарне умјетничке
форме,
- стручне ликовне публикације,
- међународни програми, конференције, колоније, радионице.
2. Музичка и музичко-сценска дјелатност
- ново дјело умјетничке музике,
- концертни и музичко-сценски програми у земљи и иностранству,
- издавачки пројекти у умјетничкој музици (публикација, ЦД, ДВД).
3. Издавачка дјелатност
- нова књижева дјела аутора из Црне Горе,
- дјела од културно-историјског и научног значаја за црногорску културу,
- књижевна дјела за дјецу и младе,
- преводи књижевних дјела црногорских аутора,
- преводи дјела свјетске књижевности на црногорски језик.
4. Часописи за културу и умјетност
- часописи којима се промовишу културно-умјетничке вриједности, научна остварења
од значаја за културу и умјетност, развија интеркултурни дијалог и протежира критички
осврт на савремено стваралаштво.

5. Позоришна дјелатност
- нове позоришне продукције.

6. Филмско стваралаштво
- нове филмске продукције.
7. Културно-умјетничке манифестације и фестивали
- манифестације и фестивали из свих области културно-умјетничког стваралаштва.

8. Аматерско стваралаштво
- некомерцијални програми и пројекти аматерског дјеловања у култури којима се
доприноси афирмацији црногорских изворних културних вриједности или савременог
културно-умјетничког стваралаштва.

9. Традиционални умјетнички занати и вјештине
- подршка стручном усавршавању и изради експоната, који подстичу развој и
очување традиционалних заната и вјештина.

10. Креативне индустрије
- пројекти сарадње јавног и приватног сектора који подстичу умјетничку продукцију
креативног потенцијала, промовишу културни развој на националном или локалном
нивоу и доприносе економском развоју заједнице.
11. Подршка особама са инвалидитетом
- културно-умјетничко стваралаштво лица са инвалидитетом,
- програми и пројекти чији су садржаји намијењени лицима са инвалидитетом.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица са пребивалиштем у Црној Гори и правна лица која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности културе, осим јавних установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Црне Горе.

Пријава на конкурс подноси се на одговарајућем обрасцу који је доступан на wеб сајту www. министарствокултуре.гов.ме

Уз пријаву на конкурс доставља се:
- доказ о регистрацији за обављање дјелатности у Црној Гори или фотокопија личне карте, ако је подносилац пријаве физичко лице,
- извод из оснивачког акта којим су дефинисане дјелатности подносиоца пријаве,
- копија рукописа књижевног дјела, односно превода књижевног дјела или дијела текста,
- сценарио позоришног или филмског дјела, односно партитуре или демо снимак за ново дјело умјетничке музике,
- доказ да је регулисано ауторско или сродно право на пројекту са којим се аплицира,
- програм стручног усавршавања и/или техничка документација пројекта у области традиционалних заната и вјештина, односно бизнис план пројекта или стратегија развоја, фото и техничка документација за област креативних индустрија,
- двије писане препоруке од релевантних стручњака из области за коју се конкурише,
- укупан буџет пројекта, спецификован по свим ставкама,
- детаљан извјештај о реализацији пројеката суфинансираних на претходним конкурсима (програмски и финансијски извјештај са документацијом о утрошку средстава: копије уговора, рачуна, уплатница, потврда и др.),
- друга документација наведена у "обавезним прилозима" одговарајућег обрасца.

Пројекти пријављени на конкурс вреднују се по сљедећим критеријумима:
- умјетнички квалитет и значај за развој црногорске културе,
- референце реализатора,
- допринос развоју мултинационалних и мултикултуралних вриједности,
- допринос подстицању интернационалног дијалога и стимулисању развоја партнерства,
- међународна афирмација црногорске културе,
- допринос очувању традиције и црногорске културне баштине,
- афирмација перспективних талената,
- допринос афирмацији стваралаштва лица са инвалидитетом,
- реалност буџета пројекта и обезбијеђеност услова за његову реализацију.
Пројекти и програми ће се суфинансирати највише до 50% износа укупних средстава потребних за њихову реализацију.

Пројекти и програми који су добили финансијску подршку из Буџета Црне Горе по другом основу суфинансираће се у износу умањеном за висину добијених средстава.

За подносиоце пријава који су претходних година користили средства по основу конкурса о суфинансирању програма и пројеката, цијениће се и испуњеност досадашњих уговорених обавеза.

Пријава на конкурс са потребном документацијом, у 4 примјерка, а рукопис дјела у најмање 2 примјерка, подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, Министарству културе, спорта и медија, непосредно или поштом на адресу: ул. Вука Караџића бр. 3, 81000 Подгорица, са назнаком "Конкурс за ... (навести област)".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса биће јавно објављени.

Министарство ће, на предлог стручних комисија, донијети одлуку о суфинансирању пројеката и програма у року од 45 дана од дана закључења конкурса.

Са реализаторима одабраних програма и пројеката Министарство ће закључити уговор о суфинансирању у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.
Доwнлоад