Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2013. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Datum objave: 28.10.2013 12:54 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl. list RCG, br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 3 Zakona o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 59/09, 7/11, 40/11), objavljuje


K O N K U R S

za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2013. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“


Pravo učešća na konkursu na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ imaju novinari medija registrovanih u Crnoj Gori.

Na konkurs se prijavljuju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije, tekstovi na portalima) koji unapređuju opštu informisanost građana o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu od 1. januara do 1. decembra 2013. godine.

Konkursni rad potrebno je dostaviti na sljedeći način:

Tekst objavljen u štampanom mediju dostaviti u originalu ili kvalitetnu kopiju teksta na kojoj se jasno vidi logo novine, autor/i i datum objavljivanja.

Radijski tekst dostaviti na CD-u u mp3 formatu, a televizijski na DVD-u, sa sljedećim podacima: naziv medija, naziv rada, autor/i, datum objavljivanja rada i naznaka dužine trajanja priloga.

Tekst objavljen na portalu (on line) dostaviti skeniranu stranicu na kojoj je objavljen tekst, na kojoj se jasno vidi logo portala, autor/i i datum objavljivanja.

U slučaju da se kandiduje tim autora, imena učesnika treba da budu obavezno navedena u prijavi (npr. istraživači, novinari, urednici). Timska kandidatura može da uključi najviše 5 osoba.

Radove koji su predmet konkursa potrebno je dostaviti najkasnije do 15. januara 2014. godine.

Razmatranje dostavljenih radova i izbor najboljeg istraživačkog rada obaviće stručna komisija u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Autoru najboljeg istraživačkog rada biće uručena Plaketa, kao i novčani iznos od dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. U slučaju timske kandidature, novčani iznos se dijeli ravnopravno na osobe koje su kao učesnici navedeni u prijavi.
Povodom rezultata konkursa, Ministarstvo kulture organizovaće uručenje nagrade 8. aprila 2014. godine, na Svjetski dan Roma.

Prijavni formular se može preuzeti sa sajta Ministarstva kulture www.ministarstvokulture.gov.me 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom– Konkurs na temuSocijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ – na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Konkurs počinje danom objavljivanja na web sajtu Ministarstva kulture.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće biti razmatrana.
Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba:
Irena Jovanović
tel:020/ 231-196
e-mai: irena.jovanovic@mku.gov.me