Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Šesti godišnji konkurs

Konkurs UNESCO-a za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Datum objave: 03.03.2015 12:17 | Autor: Ministarstvo kulturre

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je šesti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD").
Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, u skladu sa kojom je Fond i osnovan.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije.
IFCD projekti ukazuju na vrijednosti i mogućnosti koje kulturne industrije daju održivom razvoju društva, a posebno ekonomskom rastu i promociji kvaliteta života.

Prema Upustvu o upotrebi sredstava iz IFCD, predlozi projekata trebalo bi da se odnose na kulturne politike i/ili kulturne industrije.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Nepodobne aplikacije
- Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija - Zahtjeve za takve projekte treba uputiti Međunarodnom fondu za promociju kulture;
- Očuvanje nematerijalne kulturne baštine - Zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine;
- Očuvanje materijalne kulturne baštine – Zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu.

On-line prijava
Za ovu godinu, u kojoj se obilježava 10 godina od donošenja Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, IFCD je za konkurs izradio On-line aplikacionu platformu.
Aplikacije se ispunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku.

Kako se prijaviti?
1. Kreirajte svoj nalog na On-line aplikacionoj platformi ispunjavanjem obrasca na:
http://en.unesco.org/creativity/applicationform/register (za engleski) ili
http://fr.unesco.org/creativity/applicationform/register (za francuski)
* Može se podnijeti samo jedna aplikacija/projekat po nalogu;

2. Nakon što dobijete korisničko ime i lozinku za Vaš nalog putem mejla, prijavite se na on-line aplikacionu platformu.
* Možete se prijaviti i odjaviti više puta sa naloga. Molimo sačuvajte izmjene na aplikacionom zahtjevu svaki put kada želite da se odjavite.

3. Popunite i podnesite aplikacioni zahtjev na on-line platformi.
* Detaljna uputstva za podnošenje zahtjeva možete naći u IFCD vodiču;

Nakon što kliknete na dugme „Submit“, nećete više biti u mogućnosti da se vratite na svoj projektni zahtjev radi izmjena.
Svi zahtjevi moraju biti dostavljeni putem On-line aplikacione platforme i stoga aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila neće biti prihvaćene.

Rokovi
Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 15.april 2015.godine, dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencije 15. maj 2015, u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon predselekcije, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

Uspješni podnosioci zahtjeva biće obaviješteni u decembru 2015. godine, dok bi implementacija odobrenih projekata trebalo da počne u martu 2016. godine.

Dodatna pojašnjenja o konkursu možete naći na sljedećem linku:
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/how-apply-ifcd

Kontakt osoba
Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II
tel: 041 232 894
email: dragoljub.jankovic@mku.gov.me