Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Sedmi godišnji konkurs

Konkurs UNESCO za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Datum objave: 07.03.2016 08:59 | Autor: mku

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je sedmi konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD").

Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, u skladu sa kojom je Fond i osnovan.

 

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu  politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije.

IFCD projekti ukazuju na vrijednosti i mogućnosti koje kulturne industrije daju održivom razvoju društva, a posebno ekonomskom rastu i promociji kvaliteta života.  

 

Prema Upustvu o upotrebi sredstava iz IFCD, predlozi projekata trebalo bi da se odnose na kulturne politike i/ili kulturne industrije.

 

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

 

Nepodobne aplikacije

-          Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija - Zahtjeve za takve projekte treba uputiti Međunarodnom fondu za promociju kulture;

-          Očuvanje nematerijalne kulturne baštine - Zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine;

-          Očuvanje materijalne kulturne baštine – Zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu.


On-line prijava

Aplikacije se ispunjavaju na On-line aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku.

 

Kako se prijaviti?

1. Kreirajte svoj nalog na On-line aplikacionoj platformi ispunjavanjem obrasca na:
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply (za engleski jezik) ili

http://fr.unesco.org/creativity/fidc/soumettre-demande (za francuski)

* Može se podnijeti samo jedna aplikacija/projekat po nalogu;


2.  Nakon što dobijete korisničko ime i lozinku za Vaš nalog putem mejla, prijavite se na on-line aplikacionu platformu.

* Možete se prijaviti i odjaviti više puta sa naloga. Molimo sačuvajte izmjene na aplikacionom zahtjevu svaki put kada želite da se odjavite.


3. Popunite i podnesite aplikacioni zahtjev na on-line platformi.


Nakon što kliknete na dugme „Submit“, nećete više biti u mogućnosti da se vratite na svoj projektni zahtjev radi izmjena.

Svi zahtjevi moraju biti dostavljeni putem On-line aplikacione platforme i stoga aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila neće biti prihvaćene.

 

Rokovi
Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 15. april 2016.godine, dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencije 15. maj 2016, u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

 

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon predselekcije, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

 

Uspješni podnosioci zahtjeva biće obaviješteni u decembru 2016. godine, dok bi implementacija odobrenih projekata trebalo da počne u martu 2017. godine.

 

Dodatna pojašnjenja o konkursu, kao i uputstva za podnošenje zahtjeva možete naći na sljedećem linku:

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/how-apply-ifcd

 

Kontakt osoba u Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori

Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II

tel: 041 232 894

email: dragoljub.jankovic@mku.gov.me