Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Prijavljivanje za 89. nagradu Oskar u kategoriji Najbolji strani film

Datum objave: 26.07.2016 15:00 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture upućuje poziv domaćim filmskim producentima da do 15. septembra 2016. godine prijave dugometražni igrani film za izbor crnogorskog kandidata za 89. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar u kategoriji Najbolji strani film u 2016. godini.

 

Pravo učešća imaju registrovani crnogorski filmski producenti, pod uslovom da je:

 

- Film prvo javno prikazan u zemlji koja ga prijavljuje u periodu između 1. oktobra 2015. i 30. septembra 2016. godine, kao i da je prvi put javno prikazan u domaćem komercijalnom bioskopu (zarad profita producenta i prikazivača) sedam dana u kontinuitetu. (Film koji u bilo kojoj verziji bude imao javno prikazivanje ili distribuciju u nebioskopskom kontekstu, prije prvog bioskopskog prikazivanja, neće biti prihvatljiv za učešće);

- Tokom prikazivanja film reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način;

- Film snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;

- Producent u potpunosti podmirio sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata, …

 

Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriterijume, producent je dužan da dostavi i:

- Izjavu da film ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Specijalnim pravilima Američke akademije i Pravilima Ministarstva kulture;

- Kompletan popis imena članova filmske i glumačke ekipe s podacima o njihovom državljanstvu ili mjestu stalnog prebivališta;

- Kratki sinopsis filma na crnogorskom jeziku;

- Biografiju, filmografiju i fotografiju reditelja;

- Tri do pet reprezentativnih fotografija filma;

- Bioskopski plakat filma;

- Originalne članke iz novina i magazina kojima se reklamiralo prvo javno prikazivanje filma u komercijalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu;

- Kontakt-podatke producenta.

Kompletna dokumentacija podnosi se do naznačenog datuma neposredno Arhivu Ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa ulica, 81250 Cetinje – s naznakom: Selekcionoj komisiji za nagradu Oskar u kategoriji Najbolji strani film u 2016. godini.

Producent je dužan da na zahtjev Ministarstva kulture, dan prije prikazivanja pred članovima Selekcione komisije, dostavi kopiju prijavljenog filma. Selekciona komisija ocjenjivaće samo filmove koji budu dostavljeni na tehnički ispravnoj kopiji (35mm/70mm/DCP). Komisija može prihvatiti da ocjenjuje film i na DVD kopiji.

O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu Specijalnih pravila Američke akademije i Pravila Ministarstva kulture.

Ako se producent ne bude pridržavao odredbi konkursa, Specijalnih pravila Akedemije i Pravila Ministarstva, biće diskvalifikovan.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Ukoliko određeni film bude odabran kao crnogorski kandidat, aplikacioni materijal mora biti dostavljen Američkoj akademiji do ponedjeljka, 3. oktobra 2016. godine u 17 sati po lokalnom vremenu.

Za dodatne informacije se možete obratiti Iliji Subotiću, savjetniku za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture (ilija.subotic@mku.gov.me).

Pravila Američke akademije i Ministarstva kulture, kao i Obrazac izjave producenta, možete preuzeti putem sljedećih linkova:

Specijalna pravila Američke akademije

Pravila Ministarstva kulture

Obrazac izjave producenta