Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2017.godini

Datum objave: 25.11.2016 14:31 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


K O N K U R S
za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2017.godiniMinistarstvo kulture sufinansiraće u 2017. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim sajmovima knjiga i filmskim festivalima.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema sljedećim kriterijumima:
- umjetnički kvalitet i značaj projekta za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,
- doprinos zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
- afirmacija perspektivnih talenata,
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, dok će se za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva Ministarstva kulture za sufinansiranje, cijeniti i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.ministarstvokulture.gov.me.

Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi iz tačke 4 obrasca:
- Rješenje o registraciji,
- Potvrda/ ugovor o učešću,
- Podaci o međunarodnoj manifestaciji ili festivalu,
- Program crnogorskog učešća i promocije,
- Spisak učesnika sa izjavama o prihvatanju učešća,
- Dinamika realizacije projekta,
- Detaljno specifikovan budžet projekta sa izvorima finansiranja,
- Plan medijske prezentacije.

Prijava sa navedenim prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navedite oblast)«.
- i obavezno u elektronskoj formi, na CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijave se podnose zaključno sa 16. januarom 2017.godine.

Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu konkursa možete preuzeti ovdje.