Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Obavještenje o uslovima i roku za podnošenje prijedloga za Trinaestojulsku nagradu za 2017. godinu

Datum objave: 16.03.2017 10:32 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, na osnovu člana 14 Zakona o državnim nagradama („Sl. list RCG“, broj 38/07 i 42/07 i „Sl. list CG“, broj 73/10 i 75/10) i člana 7 Poslovnika o radu Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade,


OBAVJEŠTAVA JAVNOST


Da Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade, u skladu sa Zakonom o državnim nagradama, može u 2017. godini dodijeliti tri Trinaestojulske nagrade, kao godišnje nagrade (u daljem tekstu: Trinaestojulska nagrada za 2017. godinu).

Prijedlozi za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2017. godinu mogu se podnositi do 15. maja 2017. godine.

Trinaestojulska nagrada za 2017. godinu dodjeljuje se građaninu/ki, ili državljaninu/ki Crne Gore, grupi lica, ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore, za djela, ili ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva u prethodne dvije godine, koja su od izuzetnog značaja za Crnu Goru.

Kao prethodne dvije godine smatraju se 2015. i 2016. godina i period do 15. maja 2017. godine.
Svako ima pravo da podnese prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2017. godinu.

Prijedlozi se podnose Ministarstvu kulture, neposredno ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, Cetinje.
Prijedlog se podnosi u pisanoj formi, i mora sadržati osnovne podatke o predloženom licu i njegovom djelu, ostvarenju ili stvaralaštvu, za koje se predlaže dodjela nagrade.

Uz prijedlog se podnosi dokaz o državljanstvu ili prebivalištu predloženog fizičkog, odnosno o sjedištu predloženog pravnog lica.

Zavisno od oblasti rada i stvaralaštva, uz prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2017. godinu, podnose se odgovarajući prilozi (objavljeno djelo, katalog, recenzija, stručna kritika i dr.).

Ako se prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2017. godinu podnosi za književno ili naučno djelo, ili za prezentaciju, odnosno izvođenje umjetničkog djela, podnosilac prijedloga je dužan da uz prijedlog dostavi šest primjeraka knjige, kataloga, ili druge publikacije, na koju se prijedlog odnosi.

Dostavljeni prijedlozi se ne vraćaju, i ne nadoknađuju.

Neblagovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, na tel. 041-232-582, ili na e-mail adresu: milena.bosnjak@mku.gov.me