Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Ministarstvo kulture sufinansira 176 projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u iznosu od 808.260 eura

Ministarstvo kulture sufinansira 176 projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u iznosu od 808.260 eura
Datum objave: 10.04.2017 17:46 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Danas su u Ministarstvu kulture potpisani ugovori o programima i projektima koje će Ministarstvo kulture sufinansirati u 2017.godini, na onosovu godišnjeg konkursa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Na svečanosti koja je organizovana ovim povodom govorili su prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture i Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

Ministar Ljumović je rekao: “Programi i projekti koji su selektovani na osnovu konkursa, predstavljaju naš zajednički izbor, predstavljaju našu zajedničku komunikaciju i interes da jačamo umjetničku produkciju, kulturne programe i kulturnu razmjenu koja bogati naše iskustvo. Na taj način zajednički kreiramo i doprinosimo ukupnom sadržaju kulture u Crnoj Gori, kreiramo kulturni kalendar u okviru koga vaši projekti predstavljaju važne događaje. Neki od njih su novi, a drugi su već etablirani u kulturnoj dinamici na različitim nivoima djelovanja od lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera.”

“Ministarstvo kulture Crne Gore će u ovoj godini i u susret novom ciklusu konkursa, inovirati dosadašnje modele, kako bi još više osnažilo kulturnu politiku utemeljenu na kriterijumima jačanja kulturnog sektora i selekcije projekata i programa koji u kontekstu nacionalnog nivoa podrške teže dostizanju izvrsnosti u polju kulture” najavio je Ministar.

Generalna direktorka Milić je podsjetila da će Ministarstvo kulture u ovoj godini sufinansirati 176 projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, sa ukupnim iznosom 808.260 eura.

“Izbor programa i projekata za sufinansiranje, izvršen je na osnovu kriterijuma definisanih Zakonom o kulturi, nacionalnim Programom razvoja kulture, kao i razvojnim prioritetima koji prozilaze iz navedenih zakonskih i strateških dokumenata. U konkretnom, to znači da smo se rukovodili, prije svega umjetničkim i produkcionim kvalitetom kandidovanih programa i projekata, pitanjem njihove usklađenosti sa definisanim razvojnim prioritetima – odnosno nacionalnom kulturnom politikom, referencama realizatora i mjesta realizacije, ciljevima i doprinosom razvoja kulture, međunarodnoj promociji naše kulture, održivošću budžeta, ali i zadovoljavanju potreba u kulturi svih kategorija građana, od djece i stvaralaštva za dječiji uzrast, amaterskog djelovanja u kulturi, do kulture manjinskih naroda, rodne ravnopravnosti, potreba u kulturi osoba sa invaliditetom…” navela je generalna direktorka Milić.