Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Povodom Dana Bokeljske mornarice objavljena publikacija “Bokeljska mornarica”

Povodom Dana Bokeljske mornarice objavljena publikacija “Bokeljska mornarica”
Datum objave: 27.06.2017 10:53 | Autor: mku

Ispis Štampaj stranicu


Publikacija „Bokeljska mornarica", autora prof. dr Antuna Sbutege, predstavljena je u Pomorskom muzeju u Kotoru.

Na promociji su govorili prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture, Andro Radulović, direktor Pomorskog muzeja i autor, prof. dr Antun Sbutega.

Ministar Ljumović je u svom obraćanju rekao: “Bokeljska mornarica predstavlja najkompleksnije nematerijalno kulturno dobro Crne Gore, koje je stavljeno pod zaštitu Zakona od 2013. godine. Publikacija koju večeras promovišemo predstavlja jedan od načina prezentacije kojima Ministarstvo kulture želi da Bokeljsku mornaricu pozicionira u savremenosti na način da njena vrijednost bude predmet permanentnih aktivnosti ka različitim vrstama javnosti i da zaštita, izučavanje, valorizacija i prezentacija tradicije koju Bokeljska mornarica predstavlja bude u fokusu aktivnosti svh aktera tog značajnog i odgovornog posla.”

“U vremenima kada govorimo o značaju kulturnog identiteta uopšte i kada je Ministarstvo kulture kreiralo projekat „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija“, valja podsjetiti da je Bokeljska mornarica čvrsto utkana u temelje crnogorske državnosti i suštinski dio njene lokalne, nacionalne i međunarodne prepoznatljivosti. Nezamislivo je, naime, pomisliti na kulturni identitet Crne Gore, bez slike Kola Bokeljske mornarice ispred Katedrale Svetog Tripuna ili na Trgu od oružja. Globalno prepoznatljiv segment ovog nematerijalnog dobra, kolo, upućuje nas zapravo na neraskidivost njegove veze sa prostorom, sa posebnim lokalitetima kotorskog Starog grada, kao i sa vremenom, u pogledu prepoznatljivih datuma, kada ovaj prostor izuzetne univerzalne vrijednosti, kako to definiše UNESCO status, dobija posebnu simboliku, ojačan snažnim simoboličkim vrijednostima Bokeljske mornarice,” dodao je Ministar.

Direktor Pomorskog muzeja Andro Radulović je istakao: “Današnji datum i mjesto održavanja ovog događanja nisu slučajno odabrani. Veza Bokeljske, odnosno kotorske mornarice sa Pomorskim muzejem slobodno mogu reći je na neki način uzročno-posledična. Začetak osnivanja Pomorskog muzeja je proistekao upravo zalaganjem članova Bokeljske mornarice i na temeljima elemenata njihovog imetka u smislu materijalnog kulturnog dobra. Podrška koju Pomorski muzej daje ovoj instituciji nesporno je sasvim opravdana, a iskazuje se u nastojanjima i zalaganjima za što kvalitetnije i adekvatnije vrednovanje i prezentovanje sveukupnog značaja i bogatstva u tradicijskom očuvanju svih njenih elemenata.”

“Drevna bratovština, svjedok i protagonista hilja­dugodišnje istorije Boke, Jadrana i Mediterana, čuva i valorizira tradicije koje su brojne generacije Bokelja razvijale, često uz ogromne žrtve i uvijek sa dostojan­stvom i velikom energijom, a čije su osnovne vrijed­nosti izražene u njenom motu Fides et Honor - Vjera i Čast. Ona je bitno doprinijela stvaranju materijal­nih, kulturnih i duhovnih vrijednosti Kotora i Boke a i dalje je živi i aktivni faktor društvenog i kulturnog života ovog prostora. Njeni članovi nose drevne živopisne uniforme i staro oružje a u statutom predviđenim prilikama, kao što su proslava Svetoga Tripuna 3. februara, Dan Mor­narice 26. juna i Dan Opštine Kotor 21. novembra, nastupa i pleše svoje drevno kolo, puno vjerskih i po­morskih simbola, koje su njeni članovi prema tradiciji prvi put plesali 13. januara 809. g. prilikom donošenja relikvija Svetoga Tripuna u Kotor,” zapisao je autor, prof.dr Antun Sbutega u objavljenoj publikaciji.

Promociju su organizovali Pomorski muzej Crne Gore, Ministarstvo kulture i Bokeljska mornarica Kotor povodom obilježavanja Dana Bokeljske mornarice.