Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Lista kandidata prijavljenih na Javni poziv za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona zaštiti kulturnih dobara

Datum objave: 12.09.2017 12:03 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), Ministarstvo kulture objavljujeLISTU KANDIDATA
(po javnom pozivu)


za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 01.09.2017.godine, predložena je:

Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka, od strane sljedećih nevladinih organizacija:
1. “EXPEDITIO” Centar za održivi prostorni razvoj Kotor;
2. Društvo prijatelja bokeške baštine Kotor.

Prijedlozi za imenovanu dostavljeni su blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje njene kandidature.

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar kulture će, u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata.