Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

ODLUKA o izboru kandidatkinje NVO koja će biti članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Datum objave: 12.02.2018 14:52 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) ministar kulture donosi


ODLUKU
o izboru kandidata/kinje nevladinih organizacija koji/a će biti član/ica Radne grupe za izradu
Nacrta zakona o medijima


1. Ana Nenezić, predložena od strane nevladinih organizacija
- Centar za građansko obrazovanje (CGO)
- Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore
- Institut za medije Crne Gore
- Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)
- Monitorov centar za medije i demokratiju
- NVO Bonum
- Institut alternativa
- Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
- Aktivna zona Cetinje
- Juventas
- Centar za ženska prava
- Ul info
izabrana je za kandidatkinju nevladinih organizacija koja će biti član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima.

Obrazloženje

Ministarstvo kulture je uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima, koji je objavljen na internet stranici Ministarstva kulture dana 16. januara 2018. godine.

Ministarstvu kulture je blagovremeno dostavljen predlog nevladinih organizacija: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Institut za medije Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Monitorov centar za medije i demokratiju, NVO Bonum, Institut alternativa, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Aktivna zona Cetinje, Juventas, Centar za ženska prava, Ul info, za kandidatkinju Anu Nenezić.


U skladu sa čl. 10 i 12 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, utvrđeno je da je za imenovanu dostavljena validna i potpuna dokumentacija od strane nevladinih organizacija: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Institut za medije Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Monitorov centar za medije i demokratiju, NVO Bonum, Institut alternativa, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Aktivna zona Cetinje, Juventas, Centar za ženska prava, Ul info.

Na osnovu prethodno navedenog Ministar kulture donosi odluku da će Ana Nenezić biti član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima.