Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za projekte književnog prevodilaštva

Datum objave: 28.03.2018 14:02 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

- Podrška kulturnoj i lingvističkoj raznolikosti u Evropskoj uniji i ostalim zemljama učesnicama programa Kreativna Evropa,
- Jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti visokokvalitetnih književnih djela,
- Poboljšanje pristupa pomenutim djelima u okviru EU i šire,
- Stvaranje nove publike za kvalitetna prevedena književna djela.

Posebni prioriteti konkursa su sljedeći:

- Podrška promociji evropskih prevedenih književnih djela,
- Podsticanje prevođenja sa manje korišćenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljanski), budući da oni mogu doprinijeti većoj tržišnoj dostupnosti ovih djela,
- Podsticanje prevođenja manje zastupljenih književnih formi (književnost za djecu i mlade, stripovi/ grafički romani, kratke priče i poezija),
- Podsticaj prevođenju djela koja su osvojila Evropsku nagradu za književnost (www.euprizeliterature.eu),
- Poboljšanje profila prevodilaca, zbog čega će izdavači prilikom aplikacije morati da dostave i biografiju prevodilaca za svaku od predloženih knjiga.

Potencijalni aplikanti mogu da se prijave za jednu od dvije kategorije poziva:

1. Za kategoriju 1 su prihvatljivi projekti koji:
- traju najviše dvije godine,
- podrazumijevaju prevod i promociju 3 do 10 beletrističkih djela, sa i na prihvatljive jezike,
- zasnovani su na strategiji za prevod, objavljivanje, distribuciju i promociju prevedenih djela.

2. Za kategoriju 2 (Okvirni partnerski sporazumi) su prihvatljivi projekti koji:
- traju najviše tri godine,
- podrazumijevaju prevod i promociju 3 do 10 beletrističkih djela godišnje, sa i na prihvatljive jezike,
- podrazumijevaju akcioni plan zasnovan na dugoročnoj strategiji za prevod, distribuciju i promociju djela, koji se odnosi na cjelokupno trajanje Okvirnog sporazuma,
- posebni godišnji grantovi koji se dodjeljuju u okviru Sporazuma nijesu veći od 100.000 eura, što predstavlja najviše 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi aplikanti moraju biti izdavači ili izdavačke kuće koji su aktivni u izdavačkom sektoru, što će biti demonstrirano dostavljanjem potrebne dokumentacije (npr. statuta), u okviru aplikacije.

Organizacije koje podnose aplikaciju moraju biti pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja su registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava.
Prihvatljiva djela, koja mogu biti i u štampanom i u elektronskom izdanju, moraju ispuniti sljedeće uslove:

- Moraju da budu beletristička djela visoke književne vrijednosti, nezavisno od žanra: romani, pripovjetke, dramski tekstovi, poezija, stripovi i književnost za djecu;
- Dokumentarna djela nijesu prihvatljiva: npr. autobiografije, biografije ili eseji bez elemenata fikcije; turistički vodiči; djela društvenih nauka (istorija, filosofija, ekonomija itd.), niti djela povezana sa drugim naukama (fizika, matematika itd);
- Neophodno je da su beletristička djela koja se prevode prethodno objavljena;
- Autori beletrističkih djela koja se prevode moraju biti državljani ili rezidenti neke od zemalja koje učestvuju u Programu, sa izuzetkom djela koja su napisana na latinskom i starogrčkom jeziku;
- Beletristička djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako ne postoji jasna potreba za novim prevodom. U ovom slučaju, aplikanti moraju objasniti očekivani efekat na nove čitaoce i dostaviti uvjerljivo objašnjenje potrebe za novim prevodom na određeni ciljni jezik.

Aplikacije se podnose isključivo elektronskim putem, najkasnije do 23. maja 2018. godine u 12.00 časova (CET).

Instrukcije za preuzimanje i ispunjavanje elektronskog formulara, detaljne uslove konkursa i smjernice za aplikante možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture na email adresu: milena.raznatovic@mku.gov.me