Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Deveti godišnji konkurs UNESCO-a za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost I prvo izdanje konkursa “U40 Empowered”, UNESCO – Sabrina Ho inicijativa

Datum objave: 30.03.2018 14:28 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je deveti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD"). Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od strane IFCD imaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrška preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije. 

Nepodobne aplikacije
 Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija; 
 Očuvanje nematerijalne kulturne baštine (zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine);
 Očuvanje materijalne kulturne baštine (zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu);
 Projekti koji imaju za cilj prebijanje manjka, otplatu duga ili plaćanje kamate;
 Projekti održavanja tekućih aktivnosti sa pratećim troškovima;
 Finansiranje trajnih radnih prostorija i / ili opreme, fizička konstrukcija ili isključivo obnova objekata;
 Projekti koji se fokusiraju na umjetničko obrazovanje, uključujući jačanje umjetničkih vještina u osnovnim i srednjim školama;
 Projekti koji se fokusiraju na kulturni turizam;
 Stipendije ili dotacije za lične potrebe.

Kako se prijaviti?

Aplikacije se ispunjavaju na On-line aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku.
Uputstva za podnošenje zahtjeva, dodatna pojašnjenja o konkursu, mogu se naći ovdje.
Svi zahtjevi moraju biti dostavljeni putem On-line aplikacione platforme i stoga aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila neće biti prihvaćene.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 16. april 2018. godine, dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencije 15. maj 2018, u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon predselekcije, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

Uspješni podnosioci zahtjeva biće obaviješteni u decembru 2018. godine, dok bi implementacija odobrenih projekata trebalo da počne u martu 2019. godine. 

Primjere projekata koji su do sada podržavani od IFCD možete pogledati ovdje.


“U40 Empowered”, UNESCO – Sabrina Ho inicijative

Sekretarijat Konvencije ujedno je objavio konkurs “U40 Empowered”, po inicijativi UNESCO-a i Sabrine Ho. Ova inicijativa nadovezuje se na aktivnosti IFCD-a, kroz podršku projektima nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija koje promovišu mlade žene preduzetnice u kulturi, u digitalnim kreativnim industrijama. Namijenjen je povećanju mogućnosti za žene mlađe od 40 godina za pristup finansiranju, infrastrukturi, opremi i koproizvodnji u digitalnim kreativnim industrijama.

U cilju sprovođenja procesa podnošenja projekta, IFCD on-line platforma će se koristiti za konkurs “U40 Empowered”, UNESCO – Sabrina Ho inicijative. Prijave se podnose direktno Sekretarijatu Konvencije. 

Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata je 16. april 2018. godine, u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Podnosioce odobrenih projekata Sekretarijat će obavijestiti u avgustu/septembru 2018, dok bi implementacija projekata trebalo da počne u oktobru 2018. godine. 

Uputstva za podnošenje zahtjeva, dodatna pojašnjenja o konkursu, mogu se naći na istom linku.

Kontakt osoba u Nacionalnoj komisiji UNESCO-a u Crnoj Gori 
Dragoljub Janković, 
tel: 041 232 894
email: dragoljub.jankovic@mku.gov.me