Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Javni poziv za dodjelu Trinaestojulske nagrade 2018

Datum objave: 08.05.2018 09:18 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, na osnovu člana 14 Zakona o državnim nagradama („Sl. list RCG“, br.38/07 i 42/07 i „Sl. list CG“, broj. 73/10 i 75/10) ,


OBAVJEŠTAVA JAVNOST


Da, shodno Zakonu o državnim nagradama, Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade može u 2018. godini dodijeliti tri Trinaestojulske nagrade, kao godišnje nagrade (u daljem tekstu: Trinaestojulska nagrada za 2018. godinu), i jednu Trinaestojulsku nagradu za životno djelo.

Prijedlozi za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu i Trinaestojulske nagrade za životno djelo mogu se podnositi do 28. maja 2018. godine.

Trinaestojulska nagrada za 2018. godinu dodjeljuje se građaninu, ili državljaninu Crne Gore, grupi lica, ili pravnom licu, koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore, za djela, ili ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva u prethodne dvije godine, koja su od izuzetnog značaja za Crnu Goru.

Kao prethodne dvije godine, smatraju se 2016. i 2017. godina, i period do 28. maja 2018.
Trinaestojulska nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutom naučnom radniku, ili umjetniku, koji je građanin ili državljanin Crne Gore, koji je svojim stvaralaštvom obilježio vrijeme u kojem je djelovao, čiji je stvaralački put zaokružen, i čija djela i stvaralaštvo predstavljaju trajno dobro Crne Gore.

Izuzetno, Trinaestojulska nagrada za životno djelo može se dodijeliti istaknutom naučnom radniku ili umjetniku, koji nije građanin, odnosno državljanin Crne Gore, a porijeklom je iz Crne Gore.

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu, i Trinaestojulske nagrade za životno djelo, imaju državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, ustanova, privredno društvo, nevladina organizacija, drugo pravno lice, grupa lica, pojedinac, i dr.

Prijedlozi za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu i Trinaestojulske nagrade za životno djelo podnose se Ministarstvu kulture, neposredno ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, Cetinje.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi, i mora sadržati osnovne podatke o predloženom licu i njegovom djelu, ostvarenju ili stvaralaštvu, za koje se predlaže dodjela nagrade.

Uz prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu obavezno se podnosi dokaz o državljanstvu, ili prebivalištu predloženog fizičkog, odnosno o sjedištu predloženog pravnog lica.

Zavisno od oblasti rada i stvaralaštva, uz prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu, podnose se odgovarajući prilozi (objavljeno djelo, katalog, recenzija, stručna kritika i dr.).

Ako se prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu podnosi za književno ili naučno djelo, ili za prezentaciju, odnosno izvođenje umjetničkog djela, podnosilac prijedloga je dužan da uz prijedlog dostavi šest primjeraka knjige, kataloga, ili druge publikacije, na koju se se prijedlog odnosi.

Dostavljeni prijedlozi se ne vraćaju, i ne nadoknađuju.

Neblagovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, na tel. 041/232-582, na e-mail: milena.bosnjak@mku.gov.me i e-mail: marija.mrvaljevic@mku.gov.me