Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Poziv za konkurs za prijem mladih profesionalaca u UNESCO u okviru ciklusa za 2018. godinu

Datum objave: 05.06.2018 12:16 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


UNESCO je raspisao poziv za konkurs za program Mladi profesionalci u okviru ciklusa za 2018. godinu. Ovaj UNESCO program osmišljen je sa ciljem poboljšanja geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije, kao i doprinosa podmlađivanju kadra i povećanju zastupljenosti žena među zaposlenim. 

Kandidati treba da zadovoljavaju sljedeće kriterijume: 

1. Da su državljani zemlje koja nije zastupljena ili je slabo zastupljena u Sekretarijatu UNESCO;

2. Da su starosti do 32 godine do 31. decembra 2018. godine (tj. rođeni 1986).

3. Da posjeduju univerzitetsku diplomu, poželjno sa specijalizacijom ili glavnim poljem studiranja iz sledećih oblasti: obrazovanje, javna politika, prirodne i osnovne nauke, kulturna baština, društvene i humanističke nauke, komunikacije i informacije, međunarodni odnosi i političke nauke, ekonomija, međunarodna saradnja i razvoj, javno i međunarodno pravo, poslovna administracija, finansije, računovodstvo, kompjuterske nauke, upravljanje znanjem i informatička tehnologija.

4. Odlično poznavanje engleskog ili francuskog jezika. Poznavanje oba radna jezika je dodatna prednost. 

Pored gore navedenih kriterijuma, izbor će se vršiti prema stručnosti kandidata, rezultatima i posvećenosti mandatu UNESCO. Relevantno prethodno radno iskustvo može biti dodatna prednost, ali nije osnovni uslov. 

Zainteresovani kandidati treba da dostave CV (mora sadržati datum rodjenja) i kontakt detalje najdalje do 10. jula 2018. godine Crnogrskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO na sljedeću adresu: 

Milica Nikolić
Generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO
Ministarstvo kulture
Njegoseva bb
81250 Cetinje
I elektronski na e-mail: milica.nikolic@mku.gov.me 

Crnogorska nacionalna komisija će u pred-selekciji izabrati 15 kandidata, čije će biografije i kontakt informacije proslijediti UNESCO. 

UNESCO će kontaktirati odabrane kandidate, kako bi popunili online fomular posebno kreiran za ovogodišnji program Mladi profesionalci.

Nakon podrobnog razmatranja svih prijava i predselekcije koja će se uraditi na osnovu video intervjua, UNESCO će napraviti odabir kandidata koji će biti pozvani na finalni intervju.

Odabrani kandidati će uraditi biti radno angažovani ugovorom u trajanju od jedne godine (P-1/P-2 nivo). Izabrani kandidati mogu biti angažovani u Sjedištu UNESCO ili regionalnim kancelarijama UNESCO (Field Office). U toku dvanaest mjeseci zaposlenja u okviru Field Office, ili Administrativne službe Organizacije, mladim profesionalcima će se pružiti prilika da prošire svoje znanje o UNESCO i UN sistemu, da steknu vještine u poljima nadležnosti i administracije UNESCO. Obnavljanje ugovora će zavisiti od detaljne evaluacije rezultata u toku prvih devet mjeseci probnog rada. Kandidati koji zadovolje postavljene standarde dobiće mogućnost produžetka ugovora i time postati zaposleni u UNESCO.