Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Poziv za UNESCO Program participacije 2018 – 2019

Datum objave: 08.06.2018 13:21 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu UNESCO Rezolucije 39 C/61, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2018-2019. godinu

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 39 C/61, Programom i budžetom UNESCO, te drugim relevantnim strateškim dokumentima. Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti Organizacije, a posebnu pažnju skrećemo na globalne priorite prepoznate u dokumentima 39 C/5 i 39 C/6.

3. Budžet projekta: Saziv 39. sjednice Generalne konferencije UNESCO, odlučio je da za ciklus 2018-2019, ukupna vrijednost finansijske podrške za prijavljene projekte ne bi trebalo da bude veća od:
• US 26.000 $ za nacionalni projekat ili aktivnost,
• US 28.000 $ za subregionalne ili među-regionalne projekte ili aktivnosti,
• US 38.000 $ za regionalni projekte ili aktivnosti.

Postotak od ukupnog iznosa odobrenog za Program participacije za 2018-2019 ne smije prelaziti: 7% za hitnu pomoć, 5% za nevladine organizacije (NVO) i 3% za regionalne aktivnosti.

Projekti koji dobiju podršku UNESCO u okviru ovog ciklusa, moraju biti realizovani zaključno sa 31. decembrom 2019. godine. Takođe, aplikanti su po završetku projekta dužni dostaviti finansijski izvještaj izražen u američkim dolarima, sa detaljnim opisom troškova (uključujući bankovne transfere u lokalnoj valuti), kao i izvještaj evaluacije projekta, koji u potpunosti opisuje implementaciju i rezultate koji su ostvareni tokom projekta, najkasnije do 31. marta 2020. godine.

4. Rok za predaju projekta: krajnji rok za predaju projekta je 20. jul 2018. godine. Takođe, skrećemo pažnju da svi subjekti koji su u prethodnom ciklusu dobili sredstva iz ovog Programa, a nijesu predali finansijski izvještaj prije 30. marta 2018. godine, neće dobiti preporuku za nastavak saradnje.

5. Nivo projekta: nacionalni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jednog regiona) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regiona).
Regioni: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi.

Način i rok prijave:

Prijavne obrasce na engleskom jeziku potrebno je dostaviti u elektronskoj i štampanoj formi do 20. jula 2018. godine Crnogorskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO. 
Obrasce u elektronskoj formi dostaviti na adresu milica.nikolic@mku.gov.me . Potpisane i ovjerene originale u dva primjerka na poštansku adresu:
Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO 
Ministarstvo kulture Crne Gore
Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje
Sa naznakom: Prijava za Program participacije 2018-2019

Rezultati odobrenih projekata biće objavljeni na sajtu Nacionalne komisije i na sajtu Ministarstva kulture.

Više detalja o Programu participacije 2018-2019 možete pronaći ovdje.