Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Intervju ministra Bogdanovića Vikend novinama: Ministarstvo kulture vodeći partner na evropskom projektu

Intervju ministra Bogdanovića Vikend novinama: Ministarstvo kulture vodeći partner na evropskom projektu
Datum objave: 07.07.2018 12:56 | Autor: mku

Ispis Štampaj stranicu


O značaju IPA sredstava se puno govori, kako sagledavate mogućnosti koje pružaju fondovi Evropske Unije u oblasti kulture, i koliko će u perspektivi ta sredstva olakšati rad?

Ministarstvo kulture je kontinuiranim radom, jačanjem sopstvenih kapaciteta, ali prije svega međunarodnim djelovanjem stvorilo sve neophodne preduslove i postalo vodeći partner na projektima čije finansiranje se ostvaruje iz pretpristupnih fondova Evropske Unije.

Upravo zahvaljujući tim naporima otpočeće realizacija dva projekta čija je vrijednost čak dva miliona eura. S posebnom pažnjom ističem da je Crne Gora u jednom od projekata vodeći partner, što predstavlja veliku čast ali i odgovornost.

Činjenice o kojima sam govorio daju mi za pravo da vjerujem da Ministarstvo i sektor kulture imaju sasvim dovoljno resursa da obezbijede dodatna sredstva, i mimo onih opredijeljenih državnim budžetom, za realizaciju projekata kojima će kulturu Crne Gore učiniti ne samo snažnijom, već i vidljivijom za sve one koji tek treba da upoznaju kultuno blago naše zemlje, ali i domete naših stvaralaca.

Ministarstvo kulture Crne Gore je prvi put vodeći partner u okviru Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora. Kako je došlo do te inicijative, ali i kakve su prednosti učešća u pomenutom programu?

Ministarstvo kulture Crne Gore je u prethodnom periodu realizovalo više IPA projekata saradnje iz oblasti kulturne baštine, ali i savremenog stvaralaštva. Cijeneći da smo u okviru finansijske perspektive 2007-2013 ostvarili značajne rezultate i izgradili kadrovske kapacitete za implementaciju međunarodnih projekata, procijenili smo da je došlo pravo vrijeme da u svojstvu lidera realizujemo projekat „MONET - Culture in Motion in Adriatic Networks of Museums“.

Ovaj projekat će zajedno sa projektom „HAMLET“ u kojem Ministarstvo kulture takođe učestvuje doprinijeti osnaživanju saradnje na programskoj teritoriji, koja obuhvata Crnu Goru, Albaniju, Regiju Pulja i Regiju Molize, kao i jačanju regionalne pozicije Crne Gore u kontekstu korišćenja pretpristupnih fondova Evropske unije. Trajanje oba projekta je do 2020. godine.

Šta predstavlja definisani cilj samog projekta i ko su partneri Ministarstva kulture?

Projekat podrazumijeva uspostavljanje mreže muzeja koji će biti uključeni u novi prekogranični model saradnje sa ciljem obogaćivanja kulturne i turističke ponude i povećanja broja posjetilaca. Aktivnosti se zasnivaju na više segmenata, a njihov koncept zamišljen je na principima održivosti, kao i potrebi za privlačenjem nove publike i unaprijeđenjem znanja u oblasti kreativnih industrija, valorizacije kulturne baštine i muzejskog menadžmenta.

Pored Ministarstva kulture Crne Gore, partneri na projektu su Muzej Pino Pascali, ARATRO Univerzitet Molize, Regija Pulja, Nacionalna galerija umjetnosti iz Tirane i Muzej fotografije Marubi, dok su pridruženi partneri Ministarstvo kulture Republike Albanije i Opština Leće.

Sudeći prema navedenom, stiče se utisak da će ovaj projekat imati snažnu materijalnu podršku. Da li je to tako, i kolika je procijenjena vrijednost ?

Budžet projekta iznosi približno milion eura, od čega će Ministarstvu kulture Crne Gore pripasti oko 200.000 eura. Sredstva će biti opredijeljena za kreiranje web platforme za plasiranje zajedničkih ulaznica za muzeje iz programske teritorije, organizaciju programa razmjene za mlade umjetnike i izložbu njihovih radova, proizvodnju suvenira koji će promovisati spone između lokalnih kultura, jačanje kadrovskih kapaciteta u oblasti upravljanja muzejima i obezbjeđivanje opreme koja će omogućiti savremenu prezentaciju muzejskih kolekcija.

Pomenuli ste u ranijem odgovoru projekat „HAMLET“. Možete li nam reći nešto više o tome?

Projekat „HAMLET“ baziran je na promociji manje poznatih turističkih destinacija koje baštine ruralnu arhitekturu i kulturnu posebnost. Izabrani lokaliteti u Crnoj Gori koji su obuhvaćeni projektom su prostor Skadarskog jezera i Bihorska oblast, a glavne aktivnosti projekta odnose se na promociju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, posebno tradicionalnih zanata, sa ciljem turističke valorizacije. Ministarstvo kulture Crne Gore na ovom projektu učestvuje kao projektni partner, a Zajednica Opština Crne Gore kao pridruženi partner. Vodeći partner na projektu je Ministarstvo kulture Republike Albanije, a odobreni budžet je nešto manje od milion eura.

Koliko će učešće u ovim projektima doprinijeti međusektorskoj saradnji i promociji kulturnog turizma u Crnoj Gori?

Turizam i kultura su neodvojive oblasti u kontekstu održivog korišćenja kulturnih dobara i promocije savremenog stvaralaštva. Cijeneći da je Crna Gora na regionalnom, evropskom, ali i svjetskom nivou, prepoznata kao atraktivna turistička destinacija, valorizacija resursa kulture, pogotovo onih koji su manje poznati široj javnosti, od posebnog je značaja. U skladu sa programskim ciljevima, realizacija oba projekta doprinijeće razvoju nove publike, promociji kulturne baštine kroz kontekst savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija, ali i regionalnom umrežavanju institucija i lokaliteta koji imaju srodne potencijale.