Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога закона о државним наградама

Датум објаве: 17.07.2018 13:34 | Аутор: МКУ

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство културе објављујеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ НАГРАДАМАУ складу с Програмом рада Владе Црне Горе за 2018. годину, за ИИИ квартал 2018. године предвиђено је утврђивање Предлога закона о државним наградама. Овим законом прецизније ће се утврдити број државних награда, критеријуми за додјелу и динамика додјеле државних награда, као и друга питања од значаја за нормативно уређење ове области.

С тим у вези, Министарство културе, као надлежни орган, образује радно тијело са задатком да изради текст предлога наведеног акта. Тим поводом позивају се невладине организације које се у свом дјеловању баве питањима државних награда у Црној Гори (истраживачким радом, критичким освртом, као и вредновањем дјела или остварења од изузетног значаја за Црну Гору, која су завриједила највећа државна признања у свим областима рада и стваралаштва) да предложе представника за члана радног тијела који има искуство у вези са наведеним питањима.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: један

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
-фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографија представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на прописаном обрасцу у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарству културе, радним данима од 7 до 15 часова, или поштом на адресу: Његошева бб, Цетиње, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога закона о државним наградама.

Образац се може преузети овјде.