Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Održana pres konferencija povodom dvije godine rada 41. Vlade Crne Gore

Predstavljeni prvi proizvodi iz oblasti kreativnih industrija

Predstavljeni prvi proizvodi iz oblasti kreativnih industrija
Datum objave: 28.11.2018 14:23 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicuMinistar kulture Aleksandar Bogdanović održao je danas pre konferenciju, povodom dvije godine rada 41.Vlade Crne Gore

Ministar Bogdanović je sublimirajući rad u protekle dvije godine naglasio da je, unapređujući normativni okvir u oblasti kulture, Ministarstvo od konstituisanja 41. Vlade Crne Gore postavilo snažne temelje za dinamičniji razvoj i afirmaciju kulture kao razvojne šanse naše države.

MKU    MKU

S posebnom pažnjom su predstavljene aktivnosti na razvoju kreativnih industrija. Tim povodom ministar Bogdanović je naglasio da je ambicija da proizvod naših umjetnika učinimo vidljivijim i tržišno orjentisanijim, jer kreativne industrije mogu da budu snažan generator lokalnog ekonomskog razvoja, a naši umjetnici imaju snažan potencijal u ovoj oblasti.

Ministarstvo planira realizaciju 6 Kreativnih Hub-ova u Crnoj Gori, koji treba da budu mjesta sinergije kreativnog izraza i preduzetničkog duha.
"Već naredne godine ćemo početi radove na pilot projektima Kreativnih hubova u Podgorici i Kotoru i to u objektima koja su kulturna dobra. Samo za te namjene je obezbjedjeno 1.5 miliona eura," naveo je ministar Bogdanović.

On je istakao i da je na konkursu za podršku kreativnim industrijama ove godine pristiglo čak 30 aplikacija, od kojih su danas predstavljeni i dostavljeni uzorci. "Riječ je o proizvodima koji su rezultat kreativnosti naših umjetnika i predanosti naših preduzetnika, i na ovaj način kreiramo crnogorske proizvode koji će biti pod brendom Creative Montenegro," dodao je ministar.

MKU    MKU

Kada je riječ o očuvanju i valorizaciji kulturne baštine, ministar Bogdanović je istakao jasnu odrednicu Ministarstva da sa tradicionalnog modela klasične zaštite kulturne baštine pređe na model savremenog upravljanja kulturnom baštinom, uz obaveznu zaštitu integriteta kulturnog dobra.

Govoreći o aktivnostima Ministarstva realizovanim tokom prethodne 2 godine, ministar je istakao unapređenje normativnog dijela za oblast kulture.

„Kao neke od najznačajnijih izdvojiću izmjene i dopune Zakona o kinematografiji, Prijedlog zakona o državnim nagradama, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, izmjene i dopune Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatim Zakona o ratifikaciji Revidirane Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji iz 2017. godine, kao i izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora“.

Govoreći o stanju u medijskom sektoru ministar Bogdanović je naveo da u kontekstu stvaranja ambijenta za slobodan i nesmetan rad medija Ministarstvo kulture u kontinuitetu radi na usklađivanju medijskih zakona sa evropskim standardima, pa je u procesu izrada Nacrta Zakona o medijima i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

Ministar Bogdanović je upoznao prisutne sa novim institutima koje predviđa Zakon o medijima, a to su - zaštita posebnih prava (pretpostavka nevinosti, zabrana govora mržnje, dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost), Fond za podršku medijima, definisanje dužne novinarske pažnje i isključenja od odgovornosti za štetu, podrška samoregulatornim tijelima, zaštita prava autora (novinara), zaštita izvora informacija, isključenje odgovornosti za štetu, distribucija medija. Takođe su predstavljene i glavne izmjene Zakona o RTCG koje se odnose na postupak imenovanja Savjeta RTCG; definisanje instituta Ombudsmana RTCG, definisanje instituta Upravnog odbora RTCG, nadzor nad sprovođem ugovora o pružanju javnih usluga u dijelu koji se odnosi na programske obaveze.

S posebnom pažnjom je tretiran segment rješavanja stambenog pitanja za zaposlene u kulturi, naveo je ministar. "U skladu sa tim, upravo je prije dva dana u Ministarstvu kulture predstavljeno idejno rješenje za prvi stambeni objekat za zaposlene u kulturi koji će se graditi na Cetinju. Riječ je o objektu koji će imati 5.000 kvadratnih metara i u kome će stambeno pitanje riješiti 60 porodica zaposlenih u oblasti kulture. Sa Sindikatom u kontinuitetu radimo i na obezbjeđivanju lokacija u Glavnom gradu i drugim gradovima, kako bi se obezbjedio kontinuitet ovih važnih aktivnosti."

Govoreći o ravnomjernom razvoju kulture na teritoriji Crne Gore ministar Bogdanović je upoznao prisutne da je Ministarstvo kulture obezbijedilo podršku za realizaciju preko 400 programa i projekata opštinskih ustanova i dugih institucija kulture, kao i pojedinaca – realizatora autorskih projekata. "Za ove namjene iz državnog budžeta je prethodne dvije godine obezbijeđeno oko 1.200.000 eura. Takođe, u kontinuitetu realizujemo i poseban program podrške namijenjen razvoju kulture u sjevernom dijelu Crne Gore, kroz koji se obezbjeđuje funkcionisanje i održivost ustanova kulture u 13 opština. U protekle dvije godine po ovom osnovu je podržano oko 150 programa i projekata za koje je opredijeljeno oko 600.000 eura.“

U oblasti strateškog planiranja kulturnog razvoja poseban akcenat u ovom dvogodišnjem periodu je bio na kinematografiji. "Osnivanjem Filmskog centra, krajem 2016.godine stvoreni su uslovi za pokretanje procedure za pristupanje potpornom fondu Savjeta Evrope - Eurimages, čime će crnogorski kinematografski sektor od 1.januara 2019.godine postati aktivni partner u mreži evropskih kinematografija koje usvajaju zajedničke standarde i pomažu jedne drugima u dosezanju novih publika."

"Ministarstvo kulture je s posebnom pažnjom tretiralo pitanje kulturnog nasljeđa Crne Gore. U okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, u protekle dvije godine je za realizaciju 218 projekata iz oblasti kulturne baštine obezbijeđeno oko 2 miliona eura. Projekti se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, iz grupe fizički najugroženijih, kao i na edukaciju i doedukaciju kadrova, prezentaciju u muzejskoj, bibliotečkoj, arhivskoj, kinotečkoj i konzervatorskoj djelatnosti i tehničko – tehnološko opremanje ustanova," rekao je ministar.

U proteklom, dvogodišnjem preiodu Ministarstvo kulture je posvećeno radilo i na relizaciji nekoliko projekata finansiranih od strane Evropske unije. U toku je realizacija projekta MONET, u kojem je Ministarstvo kulture vodeći partner sa Muzejom Pino Pascali, iz Italije, ARATRO Univerzitetom Molize i Regijom Pulja, i Nacionalnom galerijom umjetnosti iz Tirane, kao i Muzejom fotografije Marubi, kao i projekta HAMLET u kojem Ministarstvo kulture učestvuje kao projektni partner, a Zajednica opština kao pridruženi partner, u sradanji sa institucijama iz Italije i Albanije.

Govoreći o kapitalnim investicijama ministar Bogdanović je istakao da su otpočele aktivnosti na pripremi dokumentacije za izgradnju Muzeja savremenih umjetnosti, zatim da je pripremljena dokumentacija za rekonstrukciju Kraljevskog pozorišta "Zetski dom", kao i da je u toku izrada tehnčke dokumentacije za rekonstrukciju CNP-a, Palate Drago i drugih značajnih objekata kulture.

Ministar je na presu najavio i da će naredne godine otpočeti aktivnosti na uspostavljanju sistema e-ticketinga, kao jedinstvenog sistema prodaje, ali i promocije muzejskih i drugih kulturnih sadržaja u Crnoj Gori.

"Projekti koje je Ministarstvo kulture pokrenulo i koje će nastaviti u narednom periodu, a čiji su rezultati već vidljivi, uvjeren sam, osim unapređenju zakonodavnog okvira doprinose i afirmaciji identiteta države, promociji kulture Crne Gore u međunarodnim okvirima i kvalitetnijoj zaštiti i valorizaciji bogatog kulturnog nasljeđa Crne Gore. Vjerujem da je ovo snažan temelj za afirmaciju kulture kao razvojne šanse naše Države," zaključio je ministar Bogdanović.

Pokrenite
Obraćanje ministra kulture Aleksandra Bogdanovića