Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Deseti godišnji konkurs UNESCO za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Datum objave: 17.04.2019 09:45 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je deseti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD"). Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od strane IFCD imaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrška preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije. 

Nepodobne aplikacije
 Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija; 
 Očuvanje nematerijalne kulturne baštine (zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine);
 Očuvanje materijalne kulturne baštine (zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu);
 Projekti koji imaju za cilj prebijanje manjka, otplatu duga ili plaćanje kamate;
 Projekti održavanja tekućih aktivnosti sa pratećim troškovima;
 Finansiranje trajnih radnih prostorija i / ili opreme, fizička konstrukcija ili isključivo obnova objekata;
 Projekti koji se fokusiraju na umjetničko obrazovanje, uključujući jačanje umjetničkih vještina u osnovnim i srednjim školama;
 Projekti koji se fokusiraju na kulturni turizam;
 Stipendije ili dotacije za lične potrebe.

Kako se prijaviti?
Aplikacije se ispunjavaju isključivo na On-line aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku.
Aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila se ne prihvataju.
Uputstva za podnošenje zahtjeva, cjelokupan tekst konkursa, dodatna pojašnjenja i kriterijumi evaluacije, mogu se naći ovdje.

Rokovi
Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 13. jun 2019. godine, u ponoć (po srednjoevropskom vremenu), dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju za podnošenje predselektovanih projekata Sekretarijatu Konvencije 22. jul 2019. godine.

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori vrši predselekciju projekata iz Crne Gore i ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije u Parizu podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat Konvencije može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

Uspješne podnosioce zahtjeva Sekretarijat će obavijestiti u februaru 2020. godine, dok bi implementacija odobrenih projekata trebalo da počne u aprilu 2020. godine. 

Primjere projekata koji su do sada podržavani od IFCD možete pogledati ovdje.

Kontakt osoba za Konvenciju 
Dragoljub Janković, 
tel: 041 232 894
email: dragoljub.jankovic@mku.gov.me