Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Ministar Bogdanović odgovarao na poslanička pitanja: Preduzete brojne mjere u cilju revalorizacije kulturnih dobara

Ministar Bogdanović odgovarao na poslanička pitanja: Preduzete brojne mjere u cilju revalorizacije kulturnih dobara
Datum objave: 19.07.2019 21:55 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministar kulture Aleksandar Bogdanović odgovarao je danas na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore.

Jedno od pitanja, koje je postavila poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak, ticalo se revalorizacije kulturnih dobara u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, odnosno za koja pokretna dobra je pouzdano utvrđeno da nedostaju.

Odgovarajući na navedeno pitanje, ministar Bogdanović istakao je kako su brojne analize iz proteklog perioda ukazale na nedostatke sa aspekta dokumentacione zaštite kulturnih dobara, usljed čega je pokrenut postupak revalorizacije.

Moram naglasiti da je u pitanju veoma složen, kompleksan i dugoročan postupak, koji se prvi put sprovodi, a za čiju je implementaciju Ministarstvo kulture u periodu od 2013-2014. godine, angažovalo preko 250 stručnjaka, različitog profila, sa kvalifikacijama, konzervatori i restauratori, arhitekte, istoričari umjetnosti, arheolozi, etnolozi, istoričari i drugi, kroz rad 45 stručnih i 29 tehničkih timova. U odnosu na dio Vašeg pitanja, ukazaću na zvanične rezultate ovog projekta, koji su dati u Izvještaju o implementaciji Projekta „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore“, koji je Vlada Crne Gore usvojila na prijedlog Ministarstva kulture (Zaključak broj 08-1978 ̸4 od 4. septembra 2014. godine).

Zvanični rezultati dati su u Izvještaju o implementaciji projekta “Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore”, u kojem je navedeno da je obrađeno 1764 kulturnih dobara, od čega 478 pokretnih sa 91.248 predmeta, te da u tom trenutku nije evidentirano 9.415 predmeta u okviru 63 zbirke koje imaju status pokretnih kulturnih dobara.

Naglašavam da imamo određenu rezervu kada se govori o broju nedostajućih pokretnih kulturnih dobara utvrđenom na osnovu revalorizacije, naročito iz razloga što su navedeni rezultati bili dio analize sprovedene u tom trenutku i na osnovu dokumentacije koja je bila dostupna stručnim timovima. Iz tog razloga, a naročito nakon suočavanja sa aktuelnim izazovima u Narodnom muzeju Crne Gore, Ministarstvo kulture je intenziviralo aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, kada je u pitanju tačan broj predmeta sa statusom kulturno dobro, koji eventualno nedostaje ili nije evidentiran tokom postupka revalorizacije – rekao je on.

Ministar Bogdanović podsjetio je kako revalorizacija podrazumijeva i sferu nepokretnih dobara.
Kada su u pitanju nepokretna kulturna dobra, tokom procesa revalorizacije nailazi se na brojne poteškoće, počev od definisanja granice kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, vlasničkih odnosa i drugih pravno administrativnih problema, što je u znatnoj mjeri otežavalo i još uvijek otežava konačno izdavanje rješenja o statusu kulturno dobro.

Iz tog razloga, Uprava za zaštitu kulturnih dobara revalorizovala je i objavila u Službenom listu Crne Gore nepokretna kulturna dobra Istorijsko jezgro Cetinje, Bedemi sa bastionima i Stari grad Budva, Sveti Stefan, Stari grad Bar sa čaršijom i podgrađem i Stari grad Ulcinj – istakao je Ministar.