Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

JAVNI KONKURS Za realizaciju slikarskog murala u okviru “Sea dance” muzičkog festivala

Datum objave: 09.08.2019 12:24 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Raspisivač konkursa: Ministarstvo kulture u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Adresa: Adresa: Ulica Njegoševa bb, 81250 Cetinje, Crna Gora
Organizator konkursa: Ministarstvom kulture u saradnji sa UNDP, u okviru projekta „Kreativna Crna Gora – ekonomska valorizacija i kreativne industrije“1. Uvodne smjernice:

Cilj kulturne politike Crne Gore je razvijanje i promovisanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnih aktivnosti i kulturnog života uopšte, valorizacija kulturne baštine, doprinos interkulturalnom dijalogu i očuvanje posebnosti različitih kulturnih identiteta, kao pomoć u afirmaciji identiteta Crne Gore kao države, i promovisanju kulturnih veza sa drugim zemljama.

Jačanjem nacionalnog identiteta Crne Gore, Ministarstvo kulture želi da strateški u prvi plan istakne i afirmiše lokalne proizvode, stvaraoce i umjetnost te da stvori uslove za stalno prisustvo i afirmaciju ovih kategorija na međunarodnom nivou. 

Cilj realizacija projektnih aktivnosti vezanih za podsticanje kreativnih industrija i savremene kreativnosti, uključujući i ideje i infrastrukturu, u okviru projekta Kreativna Crna Gora – Ekonomska valorizacija i kreativne industrije, koji kancelarija UNDP sprovodi u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, jeste efikasnije promovisanje kulture s naglaskom na inovacije u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu. 


2. Cilj konkursa:

Cilj ovog konkursa je da podstakne kreativnost nezavisnih umjetnika i savremenim crnogorskim stvaraocima obezbijedi međunarodnu vidljivost kroz prezentaciju svog izraza u formi - murala.

Potpisivanjem sporazuma između Ministarstva kulture i “Sea Dance”-a u produkciji “My Exit Adventure”, ovim konkursom se, u okviru projekta Kreativna Crna Gora – Ekonomska valorizacija i kreativne industrije, pruža prilika crnogorskim stvaraocima da svoje kvalitete i talente pokažu široj međunardnoj javnosti na festivalu, koji će se ove godini održati od 30.08. - 01.09.2019. godine. U okviru posebnog tematskog lokaliteta pod nazivom “Living culture”, biće oformljeno nekoliko segmenata koji će crnogorskim umjetnicima iz sfere muzike, likovne umjetnosti i filma, pružiti priliku za prezentaciju svog rada.


3. Predmet konkursa: 

Kreiranje prigodnog slikarskog murala na prednjoj fasadi fabrike “Betonit” u Buljarici, na čijem lokalitetu će se održati “Sea dance” festival. 

Kreiranje slikarskog murala uključuje dva segmenta:
- autorski dizajn – idejno rješenje murala i
- izvođenje odabranog rješenja na predmetnoj lokaciji.

Od autora se očekuje dostavljanje idejnog rješenja (skica u formi vjerodostojnog ilustrativnog materijala), koji treba da sadrži sljedeći tematski okvir:

1) Festival se održava na plaži, pa srodni motivi moraju biti implementirani u strukturu ilustrativnog predloška;

2) Mural mora biti tretiran kao savremeni slikarski komad i kao takav treba da prenese i savremenu percepciju crnogorskog slikarstva;

3) Vizuelni identitet “Sea dance” festivala i kampanje “Živimo kulturu” moraju biti implementirani u sam ilustrativni predložak;

4) U okviru same postavke murala na terenu, potrebno je predvidjeti i multimedijalni segment, koji direktno korespondira sa ilustrativnim predloškom u vidu cjeline. Autor može koristiti sve savremene multimedijalne forme poput: VR-a, LED display-a, projekcija i sl.

Od autora se očekuje izvođenje/produkcija murala, na predmetnoj lokaciju, najkasnije do 29.08.2019. godine.
Autor pored idejnog rješenja, treba da dostavi tehničke specifikacije za izradu murala, uključujući predlog svih troškova.

MKU
3.1. Tehničke karakteristike i prikaz zida na kojem će se raditi mural:


Opis lokacije: prednja fasadi fabrike “Betonit” u Buljarici, na čijem lokalitetu će se održati “Sea dance” festival.

Opis predmetnog zida:
Dimenzije zida koji se oslikova - A=17,50 m / H=12,80 m;
Ukupna radna površina: 160 m2 (bez otvora za prozore);

Fotografija 1. izgled prednje fasade fabrike “Betonit” u Buljaricama 

Fotografija 2. predlog vizuelnog prikaza murala na prednjoj fasadi fabrike “Betonit” u Buljaricama

3.2. Konkursni uslovi i rokovi:

Autor rješenje dostavlja elektronski u formi reprezentativnog vizuala, ilustracije ili skice, na kojem se precizno može identifikovati traženi tematski okvir. Navedeni ilustrativni prilog je potrebno aplicirati na muralu kroz foto manipulaciju. 

Multimedijalni segment, autor dostavlja u formi tekstualne eksplikacije, sa jasno definisanim sadržajem i tehnikom potrebnom za realizaciju.

Pored autorskog rješenja murala i potrebnog multimedijalnog segmenta, autor je dužan dostaviti u okviru konkursnog rada za realizaciju murala 
predlog pripadajućih troškova produkcije:

- prevoza i smještaja;
- hrane;
- realizacije skele ili elevatora; 
- materijala neophodnog za oslikavanje murala;
- ostale propratne opreme za realizaciju multimedijalnog sadržaja; kao i
- ostalih neplaniranih troškova ili troškova koje autor predloži.

Autor konkursni rad dostavlja elektronski na e-mail adresu kreativne.industrije@mku.gov.me, sa naznakom JAVNI KONKURS za REALIZACIJU MURALA u okviru SEA DANCE festivala, i to u dva posebna fajla, jedan sa naznakom IDEJNO RJESENJE MURALA, a drugi PRODUKCIJA.

Rok za dostavljanje konkursnih radova je 18. avgust 2019. godine, do ponoći.

Rok za početak izrade murala je 20. avgust 2019. godine, a rok za završetak murala je 29.08.2019. godiner. 

Konkursni radovi koji ne budu u skladu sa gore navedenim zahtjevima, neće biti razmatrani.

3.3. Pravo učešća:

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica: umjetnici, kreativci, amateri i profesionalci iz Crne Gore, koji djeluju na polju savremenog stvaralaštva.
Svaki od učesnika, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.


4. Opšti uslovi
4.1. Kriterijumi za ocjenjivanje radova:

▪ originalnost konkursnog rješenja murala......................................................od 0 do 30 bodova,
▪ vizuelni identitet i ispunjenost tematskih zahtjeva.......................................od 0 do 30 bodova,
▪ racionalnost i ekonomičnost rješenja.............................................................od 0 do 40 bodova.

4.2. Nagrade

Raspisivač konkursa obezbjeđuje nagradu za najbolje idejno rješenje murala u iznosu od 1,000 € (EUR) i obezbjeđuje sredstva za produkciju i izvođenje murala na predmetnoj lokaciji.

Napomena: Učešće u glavnom fondu nagrada odnosi se na sve učesnike koji ispune uslove konkursa. Nagrade i sredstva za produkciju i izvođenje murala na predmetnoj lokaciji su date i isplaćivaće se u bruto iznosu, a sa izabranim autorom će se sklopiti ugovor za produkciju i realizaciju murala. 
Svi prispjeli radovi koji zadovolje uslove konkursa biće izloženi na javnoj izložbi zajedno sa nagrađenim radom učesnika konkursa, u okviru izložbe kreativnih industrija na Duklji, planiranoj za septembar mjesec 2019. godine. 

4.3. Vlasnička prava

Vlasnička prava nagrađenih radova prelaze u vlasništvo Ministrstva kulture, poslije isplate nagrada. Raspisivač konkursa, radove može koristiti isključivo u navedenu svrhu, u cijelini ili segmentima. Svoju saglasnost na gore pomenute uslove autor rada daje samim učeščem na konkursu, dok autorska prava idejnog rješenja murala autor zadržava. 


5.0 Žiri

5.1. Sastav žirija
Članovi:
- mr Zdravko Delibašić, prodekan za nastavu, Fakultet za likovnu umjetnost, Cetinje 
- Sanja Šamatić, programska menadžerka EXIT festivala
- Milica Vušurović, dipl.ing.arh, predstavnik Ministarstva kulture
- mr Slađana Lazarević, dipl.ing.arh, UNDP programska menadžerka
- mr Nikola Radonjić – Bada, UNDP konsultant za kulturne politike i kreativne industrije


Sekretar žirija:
- Mirko Jovanović, UNDP konsultant za antropologiju

5.2. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Ministarstva kulture najkasnije do 20. avgusta 2019. godine. 

MKU
Predlog vizuelnog prikaza murala na prednjoj fasadi fabrike “Betonit” u Buljaricama